Hur långt tillbaka i tiden kan försäkringskassan återkräva en felaktig utbetalning?

Hej! Jag har en fråga angående studiebidrag. Jag fick studiebidrag som jag inte skulle få då jag hade för hög frånvaro i skolan. Detta hände 2012. I maj 2017 får jag upp på min sida på försäkringskassan att jag är återbetalningsskyldig 5000kr då jag fått felaktigt utbetalt när jag gick i skolan. 2000kr felaktigt utbetalt och 3000kr i ränta. Jag blir då väldigt chockad över det jag ser eftersom jag inte hade någon aning om detta. Jag ringde till försäkringskassan som då sa att dom precis gjort så man kan se det på deras hemsida och att dom hade skickat ut ett brev till mig 23 april 2012 om att jag var återbetalningsskyldig. På 5 år har dom alltså inte hört av sig någonting om att jag är skyldig dom pengar, och jag har inte fått något brev 23 april 2012(vad jag kommer ihåg). Så jag har varit helt ovetandes om att jag varit återbetalningsskyldig tills det kom upp på deras hemsida. Har detta verkligen gått rätt till?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När en felaktig utbetalning gjorts från försäkringskassan har myndigheten rätt att göra ett återkrav på den utbetalningen. Det blir sedan bestämmelserna om preskription som avgör hur långt tillbaka i tiden myndigheten kan begära detta. Preskriptionstiden hos försäkringskassan gäller i 10 år och för din del har endast 5 år passerat. Det är därmed inte aktuellt att fundera över om skulden skulle kunna anses preskriberad utan den har försäkringskassan rätt att kräva in av dig. (Preskriptionslagen §2)

Däremot är frågan om räntan en annan. När försäkringskassan sände upplysning om din skuld till dig, den 23 april 2012, meddelades säkerligen i brevet vilken ränta som skulle tillkomma vid försenad inbetalningen av återkravet. Den som framställer ett krav på en försenad betalning av ett bestämt belopp har rätt att utkräva ränta i enlighet med räntelagen (1975:635) §4 st 1. Däremot är den som har en skuld inte skyldig att betala ränta för tiden innan denne hade kännedom om räkningen/kravet. Vilket skulle kunna gälla i ditt fall om du inte hade kännedom om skulden.

Jag anser att försäkringskassan kan begära in din skuld då den inte preskriberats, men inte utkräva ränta då du aldrig mottog räkningen, den 23 april 2012. Räkningen har därmed varit okänd för dig. Det blir försäkringskassans skyldighet att bevisa att räkningen kommit dig till handa. Vilket kan bli svårt för dem.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med försäkringskassan och be dem bevisa att du mottog brevet om skulden för att ha rätt att kräva ränta, och sedan erbjuder du att betala endast skulden. Kan försäkringskassan bevisa att de haft kontakt med dig om skulden har de rätt att ta ut ränta för den tid som löpt. Annars inte. En sådan kontakt kan även vara att du loggat in på deras sida och tagit del av beskedet där.

Jag hoppas det ordnar sig för dig och du är givetvis välkommen med följdfrågor om något känns oklart.

Jennie NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”