Hur långt sträcker sig rätten till laglott?

2020-10-18 i Laglott
FRÅGA
Min sambos far har nyss gått bort. Han var gift med en annan kvinna och de har skrivit testamente. De är 3 barn och kvinnan är inte biologisk mor till någon av dem. Min sambo är lite rädd för att hon skall bli helt lottlös pga testamente, men laglotten har hon väl rätt till oavsett? Och kan hon då ta laglotten nu direkt efter hennes pappas bortgång? Hur funkar det och vad bör man göra om man känner som hon gör. Hon känner att kvinnan favoritiser de andra två.Tacksam för svar
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga berör främst arv och Ärvdabalken (ÄB) blir därmed aktuell.

Jag uppfattar det som att testamentet är till förmån för din sambos fars efterlevande maka.

Din sambo är inte biologiskt barn till din fars fru och blir därmed att betrakta som ett sk. särkullbarn.

Rätten till laglott tillfaller endast bröstarvingar, andra arvingar kan göras helt arvslösa genom testamente. Laglotten motsvarar halva arvslotten, alltså hälften av det bröstarvingarna hade ärvt om det inte fanns ett testamente (7 kap. 1 § ÄB).

Notera dock att att din sambos laglott räknas på hennes fars kvarlåtenskap (det hans dödsbo hade varit värt efter en bodelning mellan hennes far och hans fru), och inte fruns totala egendom efter testamentet (3 kap. 1 § ÄB).

I din sambos fall skulle hon egentligen ha ärvt 1/3 (tre bröstarvingar) av sin fars kvarlåtenskap. Laglotten motsvarar alltså 50 % av 1/3, med andra ord, ca 16,67 %.

Vanligtvis får barn till den avlidne vänta med att ta ut sin laglott om testamentet är till förmån för hens efterlevande make, detta gäller dock inte särkullbarn (7 kap. 3 § ÄB). För att få ut sin laglott ska din sambo begära jämkning av testamentet. Denna begäran ska framföras inom sex månader från det att hon blivit delgiven testamentet. Det räcker med att att din sambo talar om sitt anspråk för sin fars efterlevande maka. Skulle hon inte gå med på att ge din sambo hennes laglott måste talan väckas i tingsrätten. Gör hon inte detta inom sex månader förlorar hon sin rätt till laglotten (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB).

Sammanfattningsvis
Din sambo har rätt till sin laglott även om hennes far testamenterat bort allt. Hennes laglott kommer att motsvara ca 16,67 % av hennes fars kvarlåtenskap och hon har sex månader på sig från att hon blivit delgiven testamentet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Izel Ilyaz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (823)
2021-04-20 Kommer min makes arv påverka mina tillgångar när han går bort?
2021-04-17 Kan man undvika att ens barn ärver efter man dör?
2021-04-10 Förlorar jag rätten till min laglott om jag inte väcker talan inom rätt tid?
2021-04-07 Kan bröstarvinges barn ärva hela kvarlåtenskapen genom testamente

Alla besvarade frågor (91389)