FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 16/07/2018

Hur långt sträcker sig omplaceringsrätten?

Hej!

Jag vill ha svar på en fråga som gäller anställning lokalvård.Jag har ett anställningsbeslut i kommunen med placering inom en skola.Har fått en ny gruppledare som gör en tvångsomorganisation och flyttar runt viss personal mot deras vilja.Då är frågan:gäller inte anställningsbeslutet som man har?Kan man flytta på viss personal och sätta dit andra

på samma plats samma sysselsättning men utan utbildning.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregel

Utgångspunkten är att arbetsgivaren har en i princip oinskränkt rätt att inom som verksamhet leda arbetet och omplacera sina arbetstagare. Det finns dock väldigt lite lagbestämmelser på området utan arbetstagarens arbetsskyldighet regleras istället av:

* Anställningsavtalet
Eventuella begränsningar i anställningsavtalet måste vara väldigt tydliga. Det krävs att det står att eventuella arbetsuppgifter inte är godkända och att endast andra uppgifter ska kunna beordras.

* Kollektivavtalet
Ett kollektivavtal kan innehålla begränsningar av arbetsuppgifterna. Huruvida så är fallet här kan jag inte svara på utan jag rekommenderar dig att ta upp frågan med din arbetsgivarorganisation.

* Praxis från AD.
Främst 29/29-principen

29/29-principen är det regelverk som reglerar vilka arbetsuppgifter som är godkända att omplacera till. Denna princip gäller som en grundläggande regel inom arbetsrätten och där regleras att:

* Arbetet måste vara för arbetsgivarens räkning.

* Arbetet ligger inom det kollektivavtal som arbetstagaren är bunden av, samt

* Arbetet ska vara inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer (detta ger ett skydd mot att bli omplacerad till uppgifter man inte klarar av, dock inte tvärt om). Det finns alltså inget skydd mot att bli omplacerad till okvalificerade arbetsuppgifter.

Slutsats

Omplaceringsrätten som arbetsgivaren har är väldigt bred och man har som arbetstagare ingen rätt att kräva att man ska ha kvar sina gamla arbetsuppgifter. Utifrån det som beskrivs i frågan skulle jag rekommendera dig att fråga din fackliga organisation om det finns något kollektivavtal samt hur det i så fall lyder. Finns ingen reglering där, ej heller någon bestämmelse i anställningsavtalet kring att vissa arbetsuppgifter inte är godkända att omplaceras till, blir det dock svårt att hävda att omplaceringen är otillåten. Skulle man trots detta arbetsvägra kan det dessvärre vara grund för uppsägning.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Alex HallströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000