Hur långt sträcker sig hyresvärdens underhållsplikt?

Hej!!

Jag har en kompis som bor i en lägenhet var på hon har fått vattenskador i badrumstaket och halltaket... hon har sagt till hyresvärden för över ett år sedan, och dom har varit här flera gånger och kollat både hantverkare och hyresvärd.. vid ett tillfälle när hantverkarna var här så slog dom ett hål i taket och tog sönder porslinet i vasken... fast hon har kontaktat dom flera gånger händer det ingenting och de kommer bara med massa ursäkter och bortförklaringar. Har hon någon rätt för att få ersättning när hon bott såhär i över ett år? Och har hon rätt att fråga om att få betala en lägre hyra fram tills det att renoveringen är klar?

Tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka skyldigheter en hyresvärd har att att underhålla en lägenhet samt om man som hyresgäst kan få ersättning om lägenheten är i för dåligt skick.

Hyresvärdens underhållsplikt

En hyresvärd har en skyldighet att på tillträdesdagen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den är att betrakta som fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Detta innebär att lägenheten ska vara i ett acceptabelt och beboeligt skick när hyresgästen flyttar in (12 kap. 9 § jordabalken). Denna underhållsplikt gäller sedan under hela hela hyresperioden (12 kap. 15 § jordabalken). Utöver att se till att lägenheten är i ett acceptabelt skick är hyresvärden även skyldig att med skäliga mellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer som kan behövas på grund av normalt slitage och föråldring.

Hyresgästens vårdplikt

Precis som att hyresvärden har en underhållsplikt har hyresgästen en plikt att vårda lägenheten. Denna vårdplikt regleras i 12 kap. 24 § jordabalken och innebär att hyresgästen ska iaktta viss aktsamhet och inte agera vårdslöst. Hyresgästen ansvarar för för de skador som uppstår till följd av att denne agerat vårdslöst. Detta ansvar omfattar även skador som orsakats av andra personer som befunnit sig i lägenheten på hyresgästens inbjudan, till exempel vänner eller hantverkare. När det gäller vattenskador ansvarar hyresgästen som huvudregel inte för dessa. Dock kan man bli ansvarig för vattenskador om man brustit i sin omsorg av lägenheten.

Om lägenheten är i oacceptabelt skick

Enligt 12 kap. 16 § jordabalken gäller att hyresvärden har vissa skyldigheter gentemot hyresgästen för skador som orsakats av hyresvärden. Skulle lägenheten på grund av hyresvärdens agerande bli så pass förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet har hyresgästen rätt till ersättning för skadan (12 kap. 10 § jordabalken). Skulle hyresvärden ha orsakat en mindre skada har hyresgästen rätt att själv avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad eller få hyran skäligen nedsatt under den tid lägenheten på grund av skadan är i bristfälligt skick. Hyresvärden kan också föreläggas att avhjälpa bristen. Ett sådant åtgärdsföreläggande meddelas av hyresnämnden efter ansökan av hyresgästen.

I det aktuella fallet

När det gäller vattenskadorna i lägenheten har hyresvärden ansvar för dessa, förutsatt att hyresgästen inte har varit vårdslös och orakat skadan. När det gäller skadorna på taket och handfatet bör dessa betraktas som ringa skador som orsakats av hyresvärden, vilket innebär att hyresgästen har rätt till en skälig hyressänkning under den period som lägenheten är i bristfälligt skick, alltså fram tills dess att bristerna åtgärdats. Skulle hyresvärden inte avhjälpa bristerna bör man som hyresgäst vända sig till hyresnämnden och ansöka om ett åtgärdsföreläggande.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma BergmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000