Hur långt sträcker sig arbetstagarens arbetsskyldighet

2017-08-08 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Hur fungerar det på en arbetsplats? Kan en chef be mig göra vad som helst utan att jag har något alls att säga till om? Jag är anställd för att tvätta bilar, men varje dag blir jag beordrad att köra ärende med företagets bil, flytta bilar på vår parkering, köra truck etc.Mina tankegångar går som så att det inte bör vara möjligt för en arbetsgivare att påtvinga en uppgift som i vanliga fall har löneökning som bakgrund (ex. utnyttja mitt innehav av körkort för ärende, eller truckkort för just körning av truck). Alla dessa uppgifter kan i vanliga fall ge en högre lön, men är det bara jag som är dum som inte begärt löneökning (känns inte lönt då företaget enligt chefer inte har råd att betala högre lön).Om jag skulle begära högre lön pga. ovanstående anledningar och bli nekad, kan jag då i fortsättningen neka dessa arbetsuppgifter eller finns det då risk för uppsägning pga sammarbetssvårigheter?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt har arbetsgivaren en långtgående rätt att bestämma över vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren ska utföra. Det har sitt ursprung i arbetsgivarens så kallade §32-befogenheter(arbetsgivarens rätt att fritt leda och fördela arbetet). Men det finns begränsningar. Den här frågan aktualisera arbetstagarens så kallade arbetsskyldighet.

Arbetsskyldigheten är ofta reglerad i det personliga anställningsavtalet eller i kollektivavtal. Om man inte kan konstatera hur långt arbetstagarens arbetsskyldighet sträcker sig genom att se på anställningsavtalet eller i gällande kollektivavtal så får man se till den så kallade 29/29-principen.

29/29-principen kommer utifrån en dom från arbetsdomstolen(AD 1929 nr 29). Den principen konstaterar att arbetsskyldighet föreligger för arbetsuppgifter som:

- Har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet(Det ska ligga inom kollektivavtalets tillämpningsområde)
- Arbetet ska utföras för arbetsgivarens räkning

- Det ska ligga inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer(Du ska alltså inte behöva omskola dig för att utföra arbetet).

Din fråga om du kan bli uppsagd blir alltså avgörande om det anses ligga inom din arbetsskyldighet att utföra dessa uppgifter eller om det inte gör det. Ligger det inom din arbetsskyldighet kan du slutligen uppsagd om du skulle vägra att utföra uppgifterna vid upprepade tillfällen. Jag vågar inte uttala mig kring hur de uppgifter din arbetsgivare kräver av dig ligger inom din arbetsskyldighet eller inte.

Jag skulle dock råda dig att förhandla om detta med din arbetsgivare! Är du dessutom fackligt bunden kan du ta hjälp av ditt fack. Om det uppstår tvist kring arbetsskyldigheten kan arbetstagarens fack, under förutsättning att arbetsgivaren och detta är bundet av samma kollektivavtal, åberopa tolkningsföreträde. Tolkningsföreträdet har innebörden att den anställde inte behöver utföra arbetet eftersom fackets mening kring arbetsskyldigheten råder under tiden tvisten pågår.

Hoppas du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1917)
2021-07-27 kan arbetsgivare göra avdrag för arbetskläder?
2021-07-26 särbehandling ålder vid anställning
2021-07-24 Hur mycket får man arbeta i sträck?
2021-07-18 Vad innebär lojalitetsplikten och vem gäller den?

Alla besvarade frågor (94327)