Hur långt stäcker sig myndigheter krav på god förvaltning?

2019-12-14 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej i Norrköpings kommun vid ansökan om ekonomiskt bistånd och vid avslagsbelut, så delges den sökande endast upprättad handling delvis. Den sökande får utav hela utredningen ett papper där det framgår om man fått avslag eller bifall. Den sökande får inte vid avslagsbeslutet hela underlaget som beslutet grundar sig på. Om klienten vill ha hela beslutet så få denne kontakta handläggaren för att begära detta, vilket jag kan tycka inte är i enlighet med Förvaltningslagen som säger att den sökande ska kunna tillvarata sina egna intressen och att myndigheten ska vara behjälplig utan onödig dröjsmål. Är det korrekt förfarande och om inte hur anmäler man?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det stämmer mycket riktigt att dessa frågor regleras i förvaltningslagen (FL). Lagen fastställer förvisso att myndigheter som omfattas av lagen har vissa så kallade serviceskydligheter för att uppfylla grunderna för god förvaltning (5-8 §§ FL). Däremot torde detta inte innefatta att hela underlaget ska bifogas till ett beslut. Däremot ska du ha rätt till dessa handlingar i det fall du begär ut dem.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (494)
2020-01-23 Tid för överklagan i förvaltningsrätt
2020-01-21 Anonym orosanmälan
2020-01-14 Möjligheter att påskynda myndigheters handläggning
2019-12-28 Kan en person omfattas och få stöd av både LSS och SoL under samma tidsperiod?

Alla besvarade frågor (76608)