Hur långt får ett arbetspass vara som taxichaufför?

2021-10-05 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Jag är taxi arbetare , jag var i poliskontroll de kollade vilatidboken och 48 timmars körpassraporten , Jag i en dag körde taxibilen för servis/väkstad men jag körde taxibilen från morgonen till middag ; jag skrivt tid i vilatidboken när började körataxi till servis/verkstad och skrivt tid när jag avslutade servis ärende , Men på Taximeter från morgonen jag loggade in och direkt klikkade PAUZ ! Pauz taximeter var heladagen ! När jag kom hem från servis/verkstaden jag skrivt på vilotidboken att jag började vila , Men jag tänkte att jag kan börja jobba efter 3 -4 timmar, Men taximeter var fortfarande PAUZ ! Efter 5-6 timmar jag tänkte , jag vill inte jobba idag . Sen jag kom till bilen loggade ut direkt från PAUZ .De alla händelsa var under total 11 timmarMen polisen seger att jag har brott , Nu de skickat till tingstätten Men jag har mera frågor!Snälla ! Kan ni hjälpa mig!Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Av din ärendebeskrivning går det inte riktigt att utläsa vad som har hänt eller vilket brott du är misstänkt för. Nedan skrivelse kommer därför att bli ganska så generell till sin karaktär. Men gissningsvis rör det sig om för långa körtider eftersom du nämner din tidbok och den lagstiftning som då främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är förordningen om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet.

I 3 § sägs att föraren ska ha haft en dygnsvila på minst elva timmar under den tjugofyratimmarsperiod som föregår varje tidpunkt då föraren utför transporter. Dygnsvilan får delas upp i två perioder varav den ena ska vara minst åtta timmar. Som dygnsvila räknas annan tid än den tid under vilken föraren 1. utför eller är tillgänglig för transporter eller annat förvärvsarbete, 2. medföljer i bilen under färd eller 3. är tillgänglig på arbetsplatsen eller i fordonet på grund av jourtjänst eller liknande.

När det sedan gäller anteckningar om dygnsvila kan följande anföras. I 5 § anges att förare av bilar som används för taxitransporter fortlöpande ska göra anteckningar i en tidbok om tiden för dygnsvilan. Sådana anteckningar ska göras innan körningen påbörjas och ska ange den närmaste föregående dygnsvilan. Är föraren anställd ska motsvarande anteckningar även upprättas hos arbetsgivaren. Tidboken ska vara personlig och innehålla anteckningar för de sju senaste dygnen under vilka föraren varit skyldig att göra anteckningar. Tidboken ska även medföras under färden och föraren ska på begäran av polisman eller bilinspektör tillhandahålla boken för kontroll, 6-7 §§.

Om du som taxiförare uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet) bryter mot någon av ovanstående bestämmelser eller mot andra föreskrifter meddelade av Transportstyrelsen kan du dömas till penningböter, 12 § 1 st. Det är således brottsligt att inte följa vissa av bestämmelserna i den aktuella förordningen. Det bör också noteras att din taxiförarlegitimation riskerar att bli återkallad om du som innehavare av legitimationen genom brottslig gärning eller på grund av andra missförhållanden har visat dig olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik, 4 kap. 6 § 1 st. 1 p. taxitrafiklagen.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver man vända sig till en brottmålsbyrå.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96401)