Hur länge uppgifter sparas i belastningsregistret

2016-03-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Var kan jag ta reda på hur länge jag har kvar i brottsregistret?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Belastningsregistret, eller i folkmun "brottsregistret", regleras i lag (1998:620) om belastningsregister, se här. Registret innehåller exempelvis uppgift om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot ålagts påföljd för brott, 3 § belastningsregisterlagen. Hur länge en uppgift finns kvar i belastningsregistret beror på arten av handlingen som gjorde att uppgiften registrerades från första början. I 16-18 §§ belastningsregisterlagen kan du läsa om när de olika uppgifterna gallras ut från registret (de förstörs då). Exempelvis ska penningböter eller dagsböter gallras bort från registret efter fem år, medan fängelse gallras ut ur registret tio år från det att fängelsestraffet har avtjänats.

Du kan begära ut registerutdrag om dig själv, 9 § belastningsregisterlagen, se vidare polisens hemsida för tillvägagångssätt, här. Detta har du rätt att begära ut, även om det inte finns något registrerat om dig.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?