Hur länge tillåts uthyrning av en bostadsrätt i andra hand?

2020-01-13 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Jag undrar hur länge jag har rätt till att hyra ut min lägenhet (bostadsrätt). Jag vet att styrelsen kan tillåta uthyrning för ett år i taget och undrar hur många år i taget man får hyra ut.Tack på förhand!
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uthyrning av bostadsrätt i andra hand regleras i Bostadsrättslag (1991:614). För att få hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs samtycke av bostadsrättsföreningens styrelse, 7 kap10 §.

För att få hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs att bostadsrättshavaren kan uppvisa något skäl till uthyrningen. Reglerna kring vad som utgör giltiga skäl för uthyrning är rätt generösa och ger ganska stor frihet till bostadsrättshavaren. Vanliga skäl för att få hyra ut sin bostadsrätt är bland annat arbete på annan ort, studier på annan ort, tillfällig utlandsvistelse, provboende med sambo, vård av anhörig eller eget boende på vårdhem.

Hur länge man får hyra ut sin bostadsrätt beror på vad bostadsrättsföreningen kommit fram till. Det finns ingen lag som anger hur länge sådan uthyrning får ske, utan det ligger på bostadsrättsföreningen att skriva in sådana regler i sina stadgar. I de flesta fall anger alltså bostadsrättsföreningens stadgar hur länge de tillåter en andrahandsuthyrning. Som du nämner ger de flesta föreningarna tillstånd för uthyrning av bostadsrätter i andra hand i sex månader eller ett år i taget, vilket sedan brukar kunna förlängas om det finns skäl för det. Det finns ingen lagstadgad "yttersta tidsgräns" för en sådan andrahandsupplåtelse utan tiden får bestämmas från fall till fall. Den totala tidsgränsen för hur länge en andrahandsupplåtelse tillåts, alltså hur länge den får förlängas, beror vanligen på vilket skäl man har för att hyra ut sin bostadsrätt. Om skälet är provsamboende kan, i en del fall, en tid om högst ett år gälla medan det för studier på annan ort vanligen beror på hur lång utbildningen är.

Sammanfattningsvis tillåter bostadsrättsföreningar i regel att bostadsrätter hyrs ut i andra hand upp till sex månader eller ett år i taget, varefter förlängning ofta medges. Då det inte finns någon lagstadgad yttersta gräns för vad den totala uthyrningstiden får vara, utan beror på vad den ifrågavarande bostadsrättsföreningen har kommit fram till, rekommenderar jag att du vänder dig till styrelsen eller undersöker det som står i föreningens stadgar för att ta reda på vad just din bostadsrättsförening har för regler kring detta.

Hoppas att detta svar kan vara behjälpligt och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll