Hur länge ska arkiveringen sparas efter ett skiftat dödsbo vid enskild näringsverksamhet?

2020-05-28 i Bolag
FRÅGA
Hej! Jag har lästa att när dödsboets alla tillgångar har skiftats, deklaration lämnats för sista gången och saldot på skattekontot har reglerats så är dödsboet skattemässigt avslutat. Finns det bestämmelser om hur länge gamla deklarationer och andra värdepapper som dödsboet har ska sparas? Den avlidne hade enskild firma.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag:

Bokföringslagen (BFL) reglerar enskild näringsverksamhet och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

Dödsbo vid enskild näringsverksamhet:

Enligt Bokföringsnämndens vägledning kap. 8 (BFNAR 2013:2) är det alltid den fysiska personen i en enskild näringsverksamhet som har ansvaret för bevarandet och arkiveringen av bokföringen, vilket följer av BFL 4 kap. 1 § p. 3. När den enskilda näringsidkaren dör så övertar dödsboet ansvaret för arkiveringen. När dödsboet sedan är är skiftat finns det inte längre någon som är ansvarig för arkiveringen av räkenskapsinformationen. Detta innebär därmed att det inte finns någon person längre som Skatteverket kan kräva något av.

Sammanfattning:

I din fråga skriver du att dödsboets alla tillgångar har skiftats och dödsboet skattemässigt är avslutat. Det finns därmed inte längre någon ansvarig för arkiveringen av deklarationer och värdepapper. Det kan dock vara att rekommendera att spara detta ändå av andra skäl, men det är inget måste. Du kan även kontakta Bokföringsnämnden eller Skatteverket om du har fler frågor.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (689)
2021-01-17 Fördelning av utdelningen till aktieägare
2021-01-17 Ändring av aktieägaravtal
2021-01-16 Suppleants ansvar om ensam styrelseledamot avlider?
2020-12-30 Vad kostar det att starta ett AB?

Alla besvarade frågor (88159)