Hur länge pågår huvudförhandling av brottmål?

2020-08-21 i Domstol
FRÅGA
Hur länge håller vanligtvis en huvudförhandling för mordförsök på? Är de ofta en dag eller brukar de ta flera dagar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns oerhört många regler i rättegångsbalken vad gäller huvudförhandling i brottmål och därför är det mycket svårt att bedöma hur länge en rättegång gällande mordförsök kommer att pågå, då längden av en huvudförhandling varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet och hur mycket bevisning som finns.

Den juridiska utgångspunkten återfinns dock i 46 kap 11 § rättegångsbalken där koncentrationsprincipen + omedelbarhetsprincipen fastslår att när huvudförhandlingen väl är igång ska den genomföras utan onödiga uppehåll och så långt som möjligt i ett sammanhang. Om huvudförhandlingen inte kräver mer än tre dagar ska den genomföras inom loppet av en vecka, annars ska förhandlingen pågå minst tre dagar per vecka.

I juridikens värld brukar vi dessvärre ofta behöva svara på frågor med "det beror på", just för att mycket varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Allt gott,

Suana Tafic
Fick du svar på din fråga?