Hur länge måste man spara kvitton och handlingar som rör huvudmannen efter avslutat godmanskap och förvaltarskap?

FRÅGA
Hur länge måste man spara kvitton och handlingar som rör huvudmannen efter avslutat godmanskap och förvaltarskap?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Godmanskap och förvaltarskap regleras främst i 11-12 kap. föräldrabalken, FB.

Det varierar väldigt mycket från kommun till kommun. Det finns inget lagstadgande som säger att man måste bevara dokument en viss tid. Således är det upp till Överförmyndarförvaltningen att bestämma detta, och du bör höra av dig till dem för att få svar på din fråga.

Dock är en vanlig rekommendation hos kommunerna att ekonomiska handlingar, såsom kvitton, bör sparas hos fd god man eller förvaltare i upp till 3 år. Åren räknas från det att den nye ställföreträdaren, huvudmannen eller ett dödsbo mottagit dina redovisningshandlingar. Detta beror på att mottagaren har en laglig rätt att under 3 år väcka talan gentemot föregående god man eller förvaltare (12 kap. 14 och 15 § FB). Handlingarna som rör uppdraget ska hållas tillgängliga för granskning. Om talan inte väckts inom 3 år, är talerätten förlorad, det vill säga kan talan inte längre väckas gentemot fd god man eller förvaltare. Detta gäller dock inte om fd god man eller förvaltare gjort sig skyldig till brottsligt förfarande (12 kap. 15 § FB).

Avslutningsvis rekommenderar jag dig att höra med överförmyndarförvaltningen i aktuell kommun för att få information om något särskilt gäller där.

Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (429)
2020-05-31 Får förvaltaren säga upp livsförsäkringen?
2020-05-30 Har barn ansvar för sina föräldrar när de blir gamla eller sjuka?
2020-05-30 Kan en förvaltare neka mig att skaffa barn?
2020-05-30 Begäran om entledigande från godmanskap

Alla besvarade frågor (80505)