Hur länge kvarstår skyldigheten att lämna arbetsgivarintyg?

2020-01-24 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA
Hej! En tidigare anställd som slutade hos oss hösten 2018 har nu begärt att få ett arbetsgivarintyg från oss. Har vi skyldighet att utfärda ett sådant efter så här lång tid?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns skyldigheten kvar att utfärda intyget?

Som arbetsgivare har ni en skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg på begäran (47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring). Denna skyldighet är inte tidsbegränsad, och kvarstår alltså även efter så här lång tid.

Om ni ändå väljer att inte utfärda intyget kan ni råka ut för påtryckningar från både arbetstagaren och facket. Det finns dock inga sanktionsmöjligheter för att tvinga er lämna ut intyget, trots skyldigheten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?