Hur länge kan man vänta med att lämna in hittegods?

FRÅGA
Hejsan. Hittade en cykel för 1 vecka sedan, slöngd i ett dike, med punktering och tradig kedja. Tog hem cykeln satte ihop kedjan och lagade punkteringen. Enkel match då jag jobbat med cykelreparation förut. Cyklade på cykeln 2 ggr innan jag lämnade den till polisens hittegods. Finns det något olagligt i det förfarandet? Tänker på om det inte är ok att cykla på den innan jag cyklade ner den till polisen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den som hittar något ska utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet till polisen (1 § HittegodsL). Vad som är oskäligt dröjsmål får avgöras från fall till fall, men att cykla på cykeln två gånger innan du lämnar in den är nog ett gränsfall och skulle kunna bedömas som oskäligt dröjsmål. Om man inte lämnar in hittegodset till polisen utan oskäligt dröjsmål gör man sig skyldig till fyndförseelse, vilket är ett bötesbrott (5 § HittegodsL samt 10 kap. 8 § BrB).

Det finns dock ett undantag som kan vara tillämpligt på din fråga. I praxis har fastställt att hittegodslagens regler inte ska vara tillämpliga på bortkastade och övergivna föremål. En cykel med punktering och trasig kedja som hittas i ett dike får nog anses vara bortkastad och/eller övergiven. I ett sådant fall är du inte skyldig att överlämna cykeln till polisen och har inte gjort dig skyldig till något brott genom att cykla på cykeln två gånger innan du lämnade in den.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?