Hur länge kan man vänta med att begära bodelning efter att ett samboförhållande upphört?

FRÅGA
Hej Om ingen bodelning är gjord inom 1 år eller påbörjad på något sätt efter en samboseparation , vad gäller då mellan parterna om man har varit sambo?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Såsom jag förstår din fråga, undrar du vad som händer om två sambo separerar, och det sedan går ett år utan att någon av parterna begär en bodelning. Jag tolkar alltså inte din fråga som att bodelning begärts, men av något skäl inte påbörjats eller kommit till stånd.

Rätten till bodelning går förlorad efter att ett år passerat utan att någon sambo begärt bodelning

Regler om sambor och bodelning vid upphörande av samboförhållande finns i sambolagen.

Av 8 § första stycket sambolagen framgår att när ett samboförhållande upphör genom separation, skall samboegendomen på begäran av någon av samborna fördelas genom bodelning. 8 § andra stycket sambolagen fastslår emellertid, att en begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Om begäran inte framställs inom denna tid, så är rätten till bodelning förlorad, och någon bodelning ska inte genomföras. Det är den part som påstår att en begäran om bodelning framställts inom tidsfristen som har bevisbördan för detta (jämför Högsta domstolens dom i NJA 2008 s. 49).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om jag missförstod dig, eller om du har fler funderingar, får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll