Hur länge kan man utreda ett brottsärende och åtala mig vid positivt urinprov på THC?

Hej !

Har åkt fast med ett positivt urinprov på thc.

Min fråga är "hur länge kan man utreda detta ärende"?Har förklarat att jag använder ett kosttillskott CBD olja.Har nu haft 2 förhör men det var ett tag sedan ärendet lämnades till åklagaren .Datumet jag blev intagen till polisen för urinprov tagning är den 6 nov 2017.

Undrar om man får åtala mig så lång tid efter?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man kan utreda ett brottsärende tills brottet preskriberas
I princip utreds brott tills åklagaren antingen
- har tillräcklig bevisning och väljer att åtala personen eller
- har för lite bevis, alternativt anser att det inte rör sig om ett brott, och väljer att inte åtala personen.

Bestämmelser om brott finns i Brottsbalken (BrB). Som längst kan man utreda ett ärende tills dess att brottet preskriberas. Detta innebär helt enkelt att man efter en viss tid inte längre kan döma någon till påföljd för ett brott. Det är olika preskriptionstid för olika brott. Preskriptionstiden utgår från vad det svåraste straffet för brottet kan bli (BrB 35 kap. 1 §).
- Två års preskriptionstid om brottets svåraste straff är fängelse i ett år.
- Fem års preskriptionstid om brottets svåraste straff är fängelse i två år.
- Tio års preskriptionstid om brottets svåraste straff är fängelse i åtta år.
- Femton års preskriptionstid om brottets svåraste straff är fängelse över åtta år.
- Tjugofem års preskriptionstid om brottets svåraste straff är livstid fängelse.

Ett positivt test på THC kan vara narkotikabrott
CBD-olja som innehåller THC kan klassas som narkotika, varför en person som använder det kan göra sig skyldig till narkotikabrott (Narkotikastrafflagen 1-3 §). Det finns tre olika grader av narkotikabrott:
- ringa (mindre allvarligt) - svåraste straffet fängelse i sex månader
- normalt - svåraste straffet fängelse i tre år
- grovt (mer allvarligt) - svåraste straffet fängelse i sju år

Preskriptionstiderna är utifrån ovan punkter alltså
- två år för ringa brott,
- tio år för normalbrott och
- tio år för grovt brott.

Sammanfattning
Man kan utreda ett brottsärende tills brottet preskriberas och preskriptionstiden är olika beroende på vad det är för brott och hur allvarligt brottet är. Man får åtala dig i alla fall upp till två år efter händelsen om det klassas som ett narkotikabrott. Handlar det om normalgraden av brottet eller grovt brott får man till och med åtala dig upp till tio år efter.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo