Hur länge kan hyresvärd kräva betalt för gammal hyra?

2020-03-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag hyr idag ett hus på en privat, stor hästgård.Jag betalar 5000 kr i kallhyra och bara förbrukningen. Jag får aldrig några fakturor som skall betalas, utan swishar hyran till ett konto i slutet av månaden och tar foto på elmätaren som sitter i mitt hus och skickar fotot till hyresvärden. Dom i sin tur räknar ut elräkningen.Den 22/3-20 kom hyresvärden och sa att jag troligtvis ligger efter en hyra. "Vi skulle ha berättat det i november, men kom annat emellan". Alltså är den hyran sen i höstas nån gång. Jag hade ingen aning om det. Kan dom nu helt plötsligt komma och kräva att jag ska betala när jag varken fått berättat för mig att hyran var obetald eller fått påminnelse förrän nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga så undrar du hur länge din hyresvärd kan kräva betalning av dig för en obetald hyra, alternativt ifall han kan påkalla den obetalda hyran så sent efter den skulle ha betalats. Här talar man om en fordran (alltså hyran) och dess preskription. Preskriptionen reglerar just hur länge en fordringsägare kan vänta med att påkalla en skuld innan denna skuld inte längre går att göra gällande. Huvudregeln är att fordringar preskriberas efter 10 år ifall de inte gjorts gällande under denna period (enligt 2 § preskriptionslagen). Isåfall inträder ett preskriptionsavbrott som gör att klockan återställs. Ett sätt att göra gällande en fordran är att borgenären (din hyresvärd) skickar ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen till dig eller annat erkännande av fordran(5 § preskriptionslagen). Rör det sig om en konsumentfordran så är preskriptionsfristen 3 år, alltså betydligt förmånligare för gäldenären (den som är skyldig). Eftersom detta rör ett hyresförhållande så aktualiseras 12 kap jordabalken, där hyresförhållanden regleras. Här finns en bestämmelse (12 kap. 61 § JB) som säger att preskriptionstiden börjar löpa efter det att hyresgästen flyttat ut, och löper sedan i två år. Denna bestämmelse gäller dock först när hyresgästen flyttat ut. För att hyresvärden ska kunna göra gällande en obetalt fordran här så måste denne väcka talan i domstol eller hos hyresnämnd.

Vi har alltså några bestämmelser som kan aktualiseras här, beroende på hur ditt hyresförhållande ser ut. Så som jag tolkar frågan så är du fortfarande aktiv hyresgäst, vilket gör att 12 kap 61 § jordabalken inte aktualiseras i ditt fall. Således gäller de normala preskriptionsfristerna. Jag tolkar din fråga som att du hyr privat, och i detta fall har hyresvärden tio år på sig att göra fordran gällande. Om du är en konsument i detta förhållande så blir preskriptionsfristen 3 år. Huruvida du är konsument beror på ifall den du hyr av gör det i egenskap av näringsidkare. Oavsett vilken av dessa preskriptionstider som är relevant för dig så kan dock hyresvärden fortfarande påkalla denna hyra eftersom det gått såpass kort tid. Som tidigare nämnt så måste din hyresvärd göra ett preskriptionsavbrott för att "stanna klockan" på preskriptionen. Detta kan ske muntligt, men är i sig svårbevisat. Eftersom det gått såpass kort tid i relation till preskriptionen så kommer antagligen din hyresvärd att göra ett skriftligt anspråk i sinom tid. Sammanfattningsvis kan alltså hyresvärden göra fordran gällande.

Jag hoppas detta besvarade din fråga!

MVH

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1797)
2020-11-21 Rätt till nedsättning av hyran eller skadestånd på grund av renovering kring hyreslokal
2020-11-19 Kan en son ta över sin mammas hyresrätt?
2020-11-19 Regler kring byte av hyresrätt
2020-11-17 Har jag rätt till hyresnedsättning p.g.a. renovering hos grannen?

Alla besvarade frågor (86373)