FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/06/2018

Hur länge har man ångerrätt vid ett köp av flera produkter vid hemförsäljning?

Hej, jag blev kontakad av en säljare som ville visa sin produkt hemma hos mig, jag gick med på det och det slutade med att jag köpte produkten i januari i år, i kontraktet så står det även att jag skulle få diverse tillbehör, jag fick ett utav dom för det hade han med sig, men jag har fortfarande inte fått dom andra, jag har ringt ett flertal gånger och påpekat detta men det händer ingenting mer. Sist jag ringde så sa jag att han fick komma tillbaka och hämta sin produkt samt att han fick häva kontraktet, men han sa bara att det går inte efter så lång tid, men han skulle kolla upp varför tillbehören inte har kommit och återkomma till mig, men det har han fortfarande inte gjort, nu känner jag att jag inte vill ha hans produkt längre, och undrar om jag har rätt att häva kontraktet, då jag anser att han fortfarande inte fullföljt sin del utav kontraktet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag ifrån att du har köpt produkten som konsument. Om du istället köpt produkten i näringsverksamhet blir svaret annorlunda. Jag kommer härunder redogöra för den ångerrätt du som köpare har och sedan vad du kan och bör göra nu. I slutet kommer jag skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga.

Eftersom säljaren kommit hem till dig och sålt produkten hos dig blir lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig (DAL).

Ångerrätt

Som konsument har du ångerrätt i 14 dagar, se 2 kap. 10 § DAL. Dessa 14 dagar börjar räknas från den dag då du har fått produkten. Då jag inte vet vad det är för produkt det rör sig om är det svårt för mig att avgöra om tillbehören kan anses vara en del av produkten. Som tumregel kan man säga att om tillbehören behövs för att produkten ska fungera så anses de vara en del av produkten. Om så är fallet har du fortfarande ångerrätt eftersom du inte mottagit hela produkten ännu, se 2 kap. 12 § 1 stycket DAL. Om tillbehören inte behövs för att produkten ska fungera har du dock fortfarande ångerrätt. Detta eftersom du har köpt flera varor (produkten och tillbehören) genom ett avtal och då börjar din 14 dagars ångerrätt räknas först från att du fått den sista varan, se 2 kap. 12 § 2st DAL. Viktigt att komma ihåg är att du måste meddela säljaren att du vill utnyttja din ångerrätt inom dessa 14 dagar från att du får det sista tillbehöret. När du utövar din ångerrätt ska du på egen bekostnad lämna tillbaka varan till säljaren, se 2 kap.13 § DAL. Detta gäller dock bara om säljaren har lämnat dig tydlig information om din ångerrätt vid köpet. Om säljaren inte gjort det ska hen stå för kostnaden av att lämna tillbaka varan, se 2 kap. 13 § DAL. Likaså om varan är så otymplig att du inte kan skicka tillbaka den med post måste säljaren stå för kostnaderna av att varan ska lämnas tillbaka, se 2 kap. 13 § 2st DAL. När du utövar din ångerrätt ska säljaren betala tillbaka det du har betalat för produkten plus tillbehören, se 2 kap. 14 § DAL.

Det finns ett antal undantag från ångerrätten när det kommer till vissa speciella produkter, se 2 kap. 11 § DAL. Dessa undantag gäller exempelvis om produkten du köpt tillverkats efter dina instruktioner eller om produkten inte kan lämnas tillbaka p.g.a. hälso- eller hygienskäl. Utifrån den information jag fått verkar inget av undantagen vara tillämpliga men då jag inte vet vad det rör sig om för produkt är det svårt för mig att säga.

Vad bör du göra nu?

Du har rätt att utnyttja din ångerrätt fram tills 14 dagar efter att du fått det sista tillbehöret. Du har alltså nu rätt att utnyttja ångerrätten genom att höra av dig till säljaren och säga att du ångrar köpet och vill ha pengarna tillbaka. Efter att du gjort detta ska du lämna tillbaka varan till säljaren. När varan har skickats eller är återlämnad är säljaren skyldig att betala tillbaka den summan som du köpt varan plus tillbehören för. Om säljaren av någon anledning skulle vägra att betala tillbaka dina pengar kan du skicka ett kravbrev där du tydligt skriver att du kommer ta ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten om säljaren inte betalar. Som sista utväg kan du sedan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten vilket kostar 300kr, se här. Men det första du bör göra är att höra av dig till säljaren och säga att du utnyttjar din ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Som hjälp för din argumentation kan du använda dig av det här svaret.

Sammanfattning

Eftersom du har köpt produkten och tillbehören av en säljare hemma hos dig har du fortfarande ångerrätt för köpet. Du måste höra av dig till säljaren och meddela att du vill utnyttja din ångerrätt. Sedan måste du lämna tillbaka produkten och tillbehören till säljaren. När detta är gjort har du rätt att få tillbaka pengarna som du betalat. Skulle säljaren vägra betala bör du i första hand skicka ett formellt kravbrev och i andra hand ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Om du behöver hjälp med att skriva kravbrev kan du höra av dig till Lawlines juristbyrå, se här.

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare