Hur länge har en möjlighet att kräva att en tilläggsbouppteckning görs?

FRÅGA
Vår far dog 2016, mor lever ännu. De har tre gemensamma barn. Vi upprättade bouppteckning och beställde då dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket som sedan registrerat bouppteckningen . I släktutredningen upptogs bara vi tre som barn till far. Vid begravningen dök en okänd halvsyster upp som vi bjöd in att delta. Eftersom hon inte fanns med i Skatteverkets släktutredning antog vi att om det nu stämde att hon var barn till far så hade hon därefter adopterats. Hon var flera år äldre än den äldsta av oss så vi gjorde ingen stor affär av det hela. Vi informerade henne om att vi upprättat bouppteckning men inte kallat henne då vi inte kände till att hon var dödsbodelägare. Hon sa att det inte gjorde något att hon inte hade några invändningar och att hon inte ville ha något arv efter far utan bara ville träffa oss. Vi har inte haft någon kontakt med henne efter begravningen men för ett par veckor sedan kom ett krav från jurist hon anlitat att de vill ha en tilläggsbouppteckning. Släktutredning bifogas där hon nu är upptagen som barn till far utskriven av Skatteverket 2019. Nu till vår fråga; hon har haft kännedom om att bouppteckning upprättats och att hon ej kallats i 2,5 år och kommer först nu med krav på tilläggsbouppteckning. Helt klart innehöll den ursprungliga bouppteckningen ett fel i form av att alla dödsbodelägare inte kallades men det felet har varit känt av henne sedan 2016. Har hon ändå rätt att kräva en ny bouppteckning efter far eller är hon för sent ute.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB).

En tilläggsbouppteckning ska göras inom en månad från det att ett fel i den ursprungliga bouppteckningen upptäckts (ÄB 20 kap. 10 § första stycket). Eftersom det har gått 2,5 år sen ni upptäckte felet borde det alltså rimligen inte vara möjligt för henne att kräva en tilläggsbouppteckning.

Allt gott!

Mimmi Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (882)
2019-09-22 Behöver man alltid förrätta en bouppteckning?
2019-09-20 Vilka blir dödsbodelägare och får företräda boet?
2019-09-18 Sålt egendom innan bouppteckningen
2019-09-14 Vad händer med skulder efter den avlidne och hur löses begravningskostnaderna?

Alla besvarade frågor (73005)