Hur länge har efterlevande sambo rätt att bo kvar i bostaden?

FRÅGA
En 65-årig kvinna har varit sambo med en man i 7-8 år. Mannen äger/ägde jordbruksfastigheten de bott/bor på. Mannen avled för en vecka sedan. Kvinnan äger ingenting utan hon flyttade in i mannens bostad för 7-8 år sedan. Det finns inget skrivet om att kvinnan ska ärva något. Nu vill mannens barn sälja fastigheten och har sagt att kvinnan snarast ska flytta ut ur fastigheten. Finns det någon skrivning i sambolagen om att det finns ett ”rådrum” för sambo att bo kvar i fastigheten en viss tid efter sambons död för att ha möjlighet att hitta en ny bostad?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I sambolagen finns ingen särskild regel som ger den efterlevande sambon rätt att under någon viss tid bo kvar i den gemensamma bostaden.

När en sambo avlider görs en bodelning mellan samborna (8 § samboL). I en bodelning ingår endast samboegendom, alltså bostad och bohag som inskaffats för gemensamt bruk. I det aktuella fallet framgår det inte om mannen köpt fastigheten tidigare eller om den köptes för gemensamt bruk. Är det så att mannen köpte fastigheten i annat syfte än att paret skulle bo där kommer den inte ingå i bodelningen.

För en gemensam bostad som inte är samboegendom och som den ena sambon haft med hyres- eller bostadsrätt finns det en möjlighet för efterlevande sambo att överta bostaden om det finns synnerliga skäl (22 § sambolagen). I det aktuella fallet ägde mannen däremot en fastighet och därmed blir 22 § inte tillämpbar.

I det aktuella fallet bör man i stället ta ledning av bestämmelserna i jordabalken om hyra. Den efterlevande sambon får därmed anses ha rätt till en uppsägningstid. Uppsägningstiden är minst 3 månader om inget annat avtalas och den ska vara skriftlig (12:4 och 12:8 jordabalken).

Sammanfattningsvis finns ingen särskild regel i sambolagen, däremot blir jordabalken aktuell. Den efterlevande sambon ska få en skriftlig uppsägning och sedan har hon 3 månader på sig att flytta ut.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lisa Naudot
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3047)
2021-12-06 Spelar det någon roll vem som har köpt bohag för gemensamt bruk?
2021-12-05 Ingår sparpengar i bodelning mellan sambor?
2021-12-04 Kan en sambo göra anspråk på en bostadsrätt vid en separation?
2021-12-02 Hur kan man göra samboegendom till min egendom?

Alla besvarade frågor (97671)