Hur länge gäller ett muntligt löfte/avtal gällande att utföra ett arbete ?

2019-07-31 i Avtal
FRÅGA
Hur länge gäller ett muntligt löfte/avtal gällande att utföra ett arbete ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Utifrån förutsättningarna är det svårt att urtolka om detta handlar om ett anställningsförhållande, eller om det innebär ett löfte om att utföra en tjänst till någon.

Anställningar kan ingås utan formkrav. Detta innebär att även ett muntligt avtal är bindande. Som med alla avtal så är utgångspunkten att avtal ska hållas. Det som är problemet när det endast finns ett muntligt avtal är att det blir bevissvårigheter, ditt ord kan stå mot arbetsgivarens och i dessa fall blir omständigheterna avgörande.

När det gäller avtalsrättsligt är huvudregeln att avtals ska hållas. Detta spelar ingen roll om avtalet ingås muntligen eller skriftligen. Detta kommer bli en tolkning utifrån förutsättningarna för att se hur länge skyldigheten att utföra avtalat arbete föreligger.

Om inte det föreligger något avtal, utan det endast erbjudits arbete genom ett muntligt löfte, hamnar vi i de grundläggande reglerna om avtalets ingående. Dessa är att när anbud och accept överensstämmer med varandra föreligger ett avtal. Alltså när arbetet erbjuds och motparten accepterar att arbetet utförs. Däremot är huvudregeln att muntlig anbud måste accepteras direkt, om detta inte görs förfaller anbudet och inga vidare skyldigheter föreligger. Detta följer av 3 § andra stycket avtalslagen.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är svårt att klart svara på hur länge ett muntligt löfte gäller. Detta måste utläsas utifrån omständigheterna, men huvudregeln är att muntliga anbud måste accepteras direkt.

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll