Hur länge finns THC kvar i blodet efter konsumtion av cannabis?

2021-10-31 i Narkotikabrott
FRÅGA
Jag rökte cannabis för 22 dagars sedan och blev stoppad idag av polisen och de ville testa mig för THC. Finns det möjlighet att det kommer att visa possitivt i mitt blodprov om jag rökte för 22 dagar sen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avseende hur länge THC går att påvisa i kroppen beror på en enorm mängd olika faktorer vilket talar för att det egentligen är omöjligt att ge ett exakt svar på din fråga utan att ha tillgång till alla omständigheterna i ditt fall och labbutrustning.

Lite kort kan sägas att THC, det aktiva ämnet i cannabis, kan finnas kvar i kroppen olika länge beroende på följande omständigheter:

Vad du har för nivå av kroppsfett (THC binder sig till fettet i din kropp, desto mer fett du har, desto mer av ämnet kan binda sig till fettmolekylerna och därmed ta längre tid att utsöndras och försvinna ur kroppen),Hur ofta du konsumerade drogen innan tillfället du blev påkommen av polisen (desto oftare du utsätter din kropp för THC-konsumtion, desto vanare blir ditt immunsystem med ämnets närvaro i kroppen och du blir till följd av detta mindre effektiv på att göra dig av med ämnet),Hur stor mängd cannabis du konsumerade (en större mängd THC i kroppen tar rimligtvis längre tid att utsöndra och försvinna ur ditt system).

Andra faktorer som har att göra med huruvida du kan komma att få positivt på drogtestet är hur känsliga instrument polisen använde sig av vid provtagningen. Utan att veta detta blir det svårt att riktigt veta vad risken för ett positivt resultat kommer att bli.

Som tumregel kan följande information kanske ge lite vägledning i din fråga. Typiskt sett så kan man hitta THC i:

Upp till tre månader vid analys av håretMellan tre dagar och upp till en månad vid analys av urinUpp till 48 timmar vid analys av salivUpp till 36 timmar vid analys av blod

Detta ska endast ses som en allmän tabell, och personliga faktorer som tidigare redovisats för kan ha dramatisk effekt på dessa värden och resultat. Men med detta sagt så finns det förmodligen en relativt liten chans för att polisen ska hitta THC i ditt blod vid en provtagning då detta inte alls är det mest effektiva sättet att söka efter THC-värden i kroppen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?