FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB21/03/2020

Hur länge finns nån kvar på lexbase om det är stöldbrott med rättegång och böter som påföljd ?

Hej, hur länge finns nån kvar på lexbase om det är stöldbrott med rättegång och böter som påföljd ?

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Brottmålsdomar tas bort från Lexbase:

Efter fem år om brottet kan ge max två år i straffskalanEfter 20 år om brottet kan ge över två år i straffskalanAldrig om brottet kan ge livstids fängelseStrafförelägganden gallras efter fem årÅtalsunderlåtelser gallras efter fem årTvistemålsdomar gallras efter 20 årSå i ditt fall kommer personen finnas kvar i 5 år på lexbase innan det tas bort.

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare