Hur länge finns man i belastningsregistret om påföljden är böter?

2021-04-29 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Jag är en student som nu söker jobb hos ett privat företag inför sommaren och jag har en 4 år gammal prick i belastningsregistret för ringa narkotikabrott (i domen specificeras att jag ej var medveten o mitt intag, men att de dömer mig pga oaktsamhet). Fick endast böter och anmärkning. Nu under telefonintervju nämnde de att de kommer begära utdrag ur belastningsregistret och jag undrar de kommer se den pricken? Vad jag förstår är det olika typer av utdrag och vissa ser inte brott med endast böter som påföljd. Kommer de alltså se eller inte? Vill veta så att jag kanske kan förekomma dem och förklara isåfall. Tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister.

Vad är belastningsregistret?

Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott, se 3 § lag om belastningsregister. Har man dömts för brott förekommer man alltså i belatsningsregistret (man får en prick).

När gallras uppgifter från belastningsregistret?

Uppgifter om personer som dömts för brott tas bort exempelvis när personen avlider (se 16 §) eller efter viss tid. Enligt 17 § 9 punkt så gallras uppgifter om böter fem år efter att domen meddelats. Det är alltså tiden som förflyter från det att domen meddelas som har avgörande betydelse för när någonting gallras från belastningsregistret.

Om du vill läsa mer om när uppgifter gallras kan du följa den här länken som sammanfattar lagen om belastningsregister väldigt bra.

Hur kan man få tag i utdrag från belastningsregistret?

Genom att följa den här länken kan du begära ett utdrag ur registret.

Förekommer du fortfarande i belastningsregistret?

Eftersom du säger att det gått fyra år sedan domen meddelades så finns den kvar i ditt belastningsregister. Om en person använder sig av polisens tjänst för att hämta uppgifter från belastningsregistret så kommer alla sorters domar förekomma i registret, även de med böter som påföljd. Det är normalt sett det registret en arbetsgivare vill ha utdrag från. Vilka privata aktörer som inhämtar uppgifter från belastningsregistret och hur deras interna processer ser ut saknar jag dessvärre insyn i.

Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen om jag varit otydlig eller om du har fler frågor.

Aram Shokor
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96466)