Hur länge finns en varning kopplad till ett serveringstillstånd kvar?

Hej! Hur länge finns en varning kvar som en krog har fått från tillståndsmyndigheten?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har uppfattat frågan som att det är en krog som har ett serveringstillstånd för att sälja alkohol. Krogen har vid något tillfälle fått en varning kopplat till sitt serveringstillståndet. Det du undrar är hur länge varningen kommer att finnas kvar. Nedan kommer jag besvara din fråga.

Det finns ingen tidsgräns för hur länge en varning finns kvar

I alkohollagen finns regler angående möjligheten att utfärda varningar kopplade till ett serveringstillstånd (9 kap. 17 § AlkL). Syftet med att utfärda en varning är att de förhållanden som föranlett varningen ska rättas till. I huvudregel är ett utfärdande av en varning ett alternativ som ska användas i första hand före ett återkallande av serveringstillståndet blir aktuellt (prop. 2009/10:125 s. 174). Om förhållandena som föranlett varningen kvarstår kan ändå ett återkallande av serveringstillståndet ske. Det finns ingen angiven tid för hur länge en varning finns kvar och kan påverka en senare bedömning om att återkalla ett serveringstillstånd.

Vid en bedömning om att återkalla ett serveringstillstånd ska myndigheten beakta bland annat om det finns tidigare varningar och hur lång tid som förflutit från de varningarna. Det innebär att en varning tappar i betydelse ju längre tid det gått från då varningen utfärdats. Hur fort en varning tappar i betydelse beror ändå på omständigheterna i varje enskilt fall. Bland annat vilka förhållanden som föranlett varningen och hur allvarliga förhållandena som föranlett varningen varit kan påverka hur fort varningen tappar i betydelse (prop. 2009/10:125, 118). Till exempel är det skillnad mellan om det är samma förhållanden som den tidigare varningen avsett som kvarstår eller om det är helt nya förhållanden. Är det nya förhållanden har den tidigare varningen högst antagligen mindre betydelse än om de förhållanden som föranlett den tidigare varningen kvarstår.

Det kan även vara viktigt att uppmärksamma att ett återkallande av ett serveringstillstånd i vissa fall kan ske utan att det tidigare utfärdats en varning (prop. 2009/10:125, 118).

Sammanfattning

Det finns ingen tidsgräns för hur länge en varning kopplad till ett serveringstillstånd finns kvar. Men ju längre tid som förflutit från en varning desto mindre betydelse har varningen vid en bedömning om ett återkallande av ett serveringstillstånd. Det är ändå viktigt att komma ihåg att varningar utfärdas för att rätta till ett förhållande. Om förhållandet inte rättas till ökar sannolikheten för ett återkallande av serveringstillståndet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Vänligen,

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”