Hur länge finns en dom kvar i belastningsregistret?

FRÅGA
Hej,När går en dom ut ur belastningsregistret, är det efter domen har fallit eller vunnit laga kraft?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?

Belastningsregister innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom som vunnit laga kraft, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3§ 1 punkten lagen om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till. Är påföljden fängelse står det kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivning (17§ 1 punkten lagen om belastningsregister). Har personen i fråga endast dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen vunnit laga kraft. (17§ 9 punkten lagen om belastningsregister).

Efter att tiden har gått ut finns straffet alltså inte kvar i belastningsregistret.

En skyddstillsyn eller villkorlig dom finns kvar i tio år efter domen eller beslutet och fem år om man var under 18 år då brottet begicks. En dom på ungdomstjänst finns kvar i tio år efter domen och fem år om man var under 18 år då brottet begicks. En bötespåföljd finns kvar i fem år efter domen eller det att man godkände böterna.

Döms man dock till någon ny påföljd medan man fortfarande står i registret kommer den gamla "pricken" stå kvar fram till det att den nyaste domen preskriberas och går ut.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (713)
2020-07-30 Felbetalning och polisanmälan
2020-07-30 Kan en privatperson föreslå en lagändring?
2020-07-28 Var hittar man rättsfall från högsta förvaltningsdomstolen?
2020-07-27 Får hundar vistas på privat badplats?

Alla besvarade frågor (82649)