Hur länge får skolan behålla elevers mobiltelefoner?

FRÅGA
Får skolan beslagta mobilen än en elev i 48 timmar..
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rektorn eller en lärare på skolan får omhänderta en mobiltelefon som används på ett sätt som är störande för utbildningen (5 kap. 22 § skollagen).

Huvudregeln är att mobiltelefonen ska återlämnas till eleven vid skoldagens slut. Om eleven vid upprepade tillfällen har stört utbildningen med mobiltelefonen behöver den inte återlämnas förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. I undantagsfall får omhändertagandet bestå i upp till fyra dagar (5 kap. 23 § skollagen).

En mobiltelefon måste alltså inte återlämnas efter 48 timmar. Den kan vara omhändertagen i upp till fyra dagar. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?