Hur länge får skolan behålla elevers mobiltelefoner?

Får skolan beslagta mobilen än en elev i 48 timmar..

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rektorn eller en lärare på skolan får omhänderta en mobiltelefon som används på ett sätt som är störande för utbildningen (5 kap. 22 § skollagen).

Huvudregeln är att mobiltelefonen ska återlämnas till eleven vid skoldagens slut. Om eleven vid upprepade tillfällen har stört utbildningen med mobiltelefonen behöver den inte återlämnas förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. I undantagsfall får omhändertagandet bestå i upp till fyra dagar (5 kap. 23 § skollagen).

En mobiltelefon måste alltså inte återlämnas efter 48 timmar. Den kan vara omhändertagen i upp till fyra dagar. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”