Hur länge får ett fastighetsköp vara villkorat?

2019-09-24 i Köpavtal
FRÅGA
Hej Hur fungerar 2 års regeln vid fastighetsförsäljning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

En fastighet är fast egendom och tillämplig lag vid köp och försäljning av dessa är jordabalken (se vidare 1 kap. 1 § jordabalken).

Villkorade fastighetsköp
Jag är inte helt säker på vilken tvåårsregel du menar men jag antar att du syftar på regeln om villkorligt köp i 4 kap. 4 § jordabalken. Bestämmelsen tar sikte på om ett köps fullbordan eller bestånd görs beroende av villkor. Det rör sig alltså om villkor som, om de inte blir uppfyllda, gör att köpet ska gå åter. Huvudregeln är att ett köp av fast egendom inte får göras beroende av villkor under mer än två år från dagen då köpehandlingen upprättades. Om ett villkor ändå skrivs på längre tid än två år är köpet ogiltigt. Hela köpet blir alltså ogiltigt, inte endast det specifika villkoret. Om ett villkor är angivet i köpehandlingen och ingen tidsgräns har satts ska den anses vara två år. Allt detta framgår av 4 kap. 4 § första stycket jordabalken.

Det finns emellertid undantag till huvudregeln ovan, dessa framgår av 4 kap. 4 § andra stycket jordabalken. Om villkoret i fråga handlar om att köpet görs beroende av att köpeskillingen betalas finns det ingen tidsgräns man måste förhålla sig till. Ett sådan villkor kan man alltså sätta till längre tid än två år. Detsamma gäller ett villkor som innebär att köpet görs beroende av att avsedd fastighetsbildning sker.

Slutsats
Sammanfattningsvis gäller alltså att ett villkor i en köpehandling om köp av fast egendom inte får sättas till längre tid än två år. Om villkoret gäller att köpet görs beroende av att köparen ska betala köpeskillingen eller att avsedd fastighetsbildning sker finns det dock ingen tidsgräns.

Observera för övrigt även att det inte finns någon tidsgräns alls för villkor vid gåva av fastighet (se vidare 4 kap. 30 § jordabalken).

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (169)
2020-01-24 Lagfart krävs oavsett gåva eller försäljning
2019-12-05 Medföljer en stege i ett fastighetsköp?
2019-11-29 Återtagandeförbehåll vid försäljning av fastighet
2019-11-11 Är scannat avtal om bostadsrättsförsäljning giltigt?

Alla besvarade frågor (76601)