Hur länge är förlikningserbjudande om fildelning giltigt?

2018-10-08 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej o tack för snabbt svar! Dock en ytterligare fråga med hänvisning till tidigare frågeställning kring förlikningserbjudande från Njord Law Firm i Upphovsrättsärende: Kvarstår erbjudandet om förlikningssumman även om Njord driver frågan vidare till domstol? M.a.o. skulle jag kunna betala förlikningserbjudandet alldeles innan domstolsdatum (om jag då tror jag ev. kommer forlora målet och då få betala mycket mer)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Erbjudandena om förlikning som Njord Law Firm m.fl. skickar ut är just ett erbjudande om att göra upp i godo för att det inte ska behöva gå till domstol (och i slutändan blir dyrare för alla parter). Detta innebär dels att du kan stämmas på ett högre belopp vid domstol än vad förlikningserbjudandet är, dels att det är upp till din motpart huruvida den vill förlikas så sent.

Nu har jag inte tagit del av exakt hur det förlikningserbjudande du fått tillsänt dig är utformat. De jag har sett brukar dock stadga att om varken betalning eller kontakt skett inom 14 dagar kommer rättighetsinnehavaren att överväga rättsliga åtgärder. Beroende på vad rättighetsinnehavarens intention är kan du eventuellt komma överens om en förlikning strax innan förhandlingen. Om rättighetsinnehavaren är säkert på att den kommer att vinna eller vill dra fallet till domstol för att få domstolens syn på ärendet är det inte säkert att den längre vill förlikas.

Du kan tyvärr inte utgå från att förlikningserbjudandet är giltigt så sent som i din fråga. Det är upp till er parter om vad ni kan komma överens om. Skulle Njord Law Firm stämma dig på exakt samma summa som i kravbrevet torde du dock ha möjlighet att betala beloppet innan det varit en förhandling mellan er. I ett sådant fall har din motpart fått betalt vad den begärt och det finns ingen anledning att tvista om det i domstol. Skulle du bli stämd på ett högre belopp kan du tyvärr inte utgå från att du kan betala det tidigare förlikningserbjudandet för att din motpart ska släppa frågan.

Jag kan som rådgivare inte säga att du alltid ska bestrida ett krav, eller att du alltid ska betala. Tänk däremot på att om du överväger att betala tycker jag du ska kontakta Njord Law Firm. Det kan i sådana fall nämligen vara möjligt att komma överens om ett lägre belopp att förlikas med än vad som skrivits ut i det brev som tillsänts dig.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (713)
2019-05-24 Får jag starta ett företag och hyra ut e-böcker?
2019-05-20 Är det olagligt att hyra ut kurslitteratur?
2019-05-19 När är ett bearbetat verk tillräckligt självständigt för att inte utgöra upphovsrättsintrång?
2019-05-17 Vad ska jag göra när någon olovligen publicerar mitt upphovsskyddade material?

Alla besvarade frågor (69309)