FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt24/04/2022

Hur länge är en förälder underhållsskyldig?

Sambos barn går ut från gymnasiet i juni. Hen fyllde 18 redan förra året. Hen vill studera vidare på högskola eller liknande. Hur länge ska sambon betala underhåll? Tills hen fyller 21, eller tills juni när hen slutar på gymnasiet?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken  (FB). Jag förutsätter i mitt svar på din fråga att du menar föräldrars underhållsskyldighet och inte specifikt en skyldighet att betala underhållsbidrag som fastställts genom dom eller avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB).

Föräldrar svarar för underhåll till barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Hänsyn ska tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner, (7 kap. 1 § första stycket FB). Underhållsskyldigheten fullföljs vanligen genom att föräldern betalar barnets mat, boende, kläder och andra jämförlig nödvändigheter. 

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid skolgången pågår, dock längst till dess att barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning, (7 kap. 1 § andra stycket FB). Således finns det ingen underhållsskyldighet om barnet efter 18 års ålder väljer att studera vidare på en eftergymnasial utbildning. Därmed behöver din sambo inte betala underhåll efter att barnet går ut gymnasiet. 

I kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga (7 kap. 1 § FB tredje stycket FB). Föräldrars försörjningsansvar gäller även oavsett om de bor tillsammans med barnet eller inte. Föräldrar som inte är vårdnadshavare för barnet är också underhållsskyldiga (7 kap. 2 § första stycket FB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Alexandra MadsenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?