Hur lång uppsägningstid ska gälla vid uppsägning av hyrd garageplats?

Hej

Bor i en bostadsrättsförening där jag hyr garage i huset jag bor.Garaget jag hyr delas med annan hyresgäst.En vägg av hönsnät skiljer garage platserna åt. För fem år sen vart garaget intill mig ledigt.Då kom en fråga från dåvarande ordförande om jag ville hyra det andra garaget också.Han tyckte det var för litet att hyra ut som bil garage.Jag tackade ja till detta garage och har haft det som förråd.Nu till frågan vi har fått en ny orförande i föreningen som menar att jag har två garage vilket man inte får ha.Och vill att säga upp det ena garaget, Jag hävdar dock att förra orföranden har gett mig löfte att hyra detta garage trots förbud om att ha två garage.

Vad har jag för rättigheter och skyldigheter.

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar lite olika regler och principer, och särskilt jordabalken (JB). Eftersom din fråga dessutom innehåller flera olika juridiska frågor kommer jag att dela upp mitt svar i rubriker som var för sig behandlar de olika frågorna.

Kan föreningen säga upp din hyresrätt till garaget?

Vad är det för typ av avtal?
Först och främst bör utredas vad det är för typ av avtal du har med föreningen. Eftersom det handlar om att du ska få nyttja ett garage inomhus bör det betecknas som att du har en typ av nyttjanderätt. Det borde närmast utgöra en typ av hyra av lokal, som regleras i JB. Nästa fråga är huruvida detta avtal är tidsbestämt eller om det gäller tillsvidare.

Om ni inte närmare har reglerat nyttjanderättsperioden i avtalet med något särskilt slutdatum eller dylikt gäller avtalet som huvudregel tillsvidare (se 12:3 JB). Eftersom du inte givit någon närmare information om innehållet i avtalet förmodar jag att det gäller tillsvidare. Detta gäller även om avtalet endast är muntligt och inte har något utsatt slutdatum. Att den förre ordföranden lovade att du skulle få hyra garaget borde inte ha någon mer utsträckt effekt än att ni därmed ingick ett avtal om lokalhyra.

Det sannolikaste är alltså att det rör sig om ett avtal om hyra av lokal som gäller tillsvidare. Avtalet bör gälla mellan dig som privatperson och bostadsrättsföreningen. I det följande ska utredas vad som gäller angående uppsägning av denna typ av avtal.

Kan avtalet sägas upp?
Nästa rättsliga fråga, som egentligen är avgörande för svaret på din fråga, är om avtalet kan sägas upp eller inte. Eftersom det rör sig om hyra av lokal bör jordabalkens regler om uppsägning av lokalhyra tillämpas på ert avtal. Enligt 12:4 andra punkten JB gäller att avtal om lokalhyra kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen.

Sammanfattning
Vad detta innebär är att bostadsrättsföreningen kan säga upp ditt avtal att hyra garaget. De måste då i så fall beakta den lagfästa uppsägningstiden om 9 månader som gäller för lokalhyra. Uppsägningen ska dessutom vara skriftlig (12:8 JB).

Det finns alltså tyvärr inget sätt som jag kan komma på som du skulle kunna tvinga fram en fortsatt hyra av garaget. Föreningen ingick avtalet med dig vid ett tillfälle då det ansågs lämpligt, och nu vill de säga upp avtalet. Detta är helt upp till dem så länge de följer avtalet och reglerna i jordabalken.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000