Hur lång uppsägningstid gäller vid uthyrning av bostadsrätt?

Hej

Jag har hyrt ut min bostadsrätt Till två tjejer. Dom har haft en uppsägnings tid på 3 månader det samma gäller mig om jag skulle vilja flytta in. Nu är det så att dom så till den 24 augusti att dom vill flytta ut. Enligt mig så måste dom alltså betala för oktober november december. Är det rätt tänkt av mig?. Nu har jag låtigt dom betalat september månad den 25 augusti och 25 september för oktober månad och 25 oktober för november månad. För att va snäll men egentligen ska dom betala för december månad också. Men det behövs inte. Problemet är att dom begär hyran för november månad tillbaka för dom tycker att dom inte ska behöft betalat för det.


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sedan 2013 gäller lagen om uthyrning av egen bostad vid uthyrning av bostadsrätter. Om ni ingick hyresavtalet efter januari 2013 ska reglerna i lagen användas. Ingick avtalet innan januari 2013 ska andra regler tillämpas, så mitt svar blir beroende på hur din situation ser ut.

Hyresavtalet ingicks efter januari 2013

Hyresavtalet mellan dig och dina hyresgäster gäller så länge villkoren i detta inte är sämre för hyresgästerna än villkoren i lagen (2 §). Ni har avtalat om att de ska ha en uppsägningstid på tre månader. Uppsägningstiden får dock enligt lag bara vara en månad för hyresgästen (3 §). Längre uppsägningstid anses vara en nackdel för hyresgäster, och eftersom villkoren i ert avtal innebär en försämring för hyresgästerna i förhållande till lagens regler så ska dessa gälla framför ert avtal.

Jag tolkar din fråga som att dina hyresgäster sade upp avtalet den 24 augusti, och 31 augusti är då det månadsskifte som inträffade närmast efter uppsägningen. Det innebär att avtalet upphör att gälla den 30 september, det vill säga 1 månad efter den 31 augusti. Dina hyresgäster ska därför endast behöva betala hyran för september och har rätt att kräva tillbaka hyrorna för oktober och november som de redan erlagt.

Hyresavtalet ingicks innan januari 2013

Ingick ni avtalet innan lagen trädde i kraft så gäller de gamla reglerna i Jordabalken. Där regleras en uppsägningsrätt om 3 månader, och ert avtal ska därför gälla (JB 12:4). Eftersom dina hyresgäster sade upp hyresavtalet i augusti så upphör avtalet dock att gälla den 30 november, 3 månader efter den 31 augusti. Det betyder att du har rätt att kräva att de betalar hyrorna för september, oktober och november – men inte december. Du har alltså ingen rätt att kräva att de betalar ytterligare en hyra, men de har å andra sidan inte rätt att begära tillbaka hyran för november månad.

Sammanfattningsvis så beror din rätt helt på när ert avtal ingicks. Ingicks det efter januari 2013 så innebär den nya lagens minimiskydd för hyresgäster att en månads uppsägningstid gäller oavsett vad ni avtalat, och att dina hyresgäster har rätt att få tillbaka hyran för november. Ingicks avtalet innan januari 2013 ska dock avtalet stå sig, och dina hyresgäster måste betala hyra för de tre månaderna, inklusive november.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Natalie AccordRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo