Hur lång uppsägningstid för en hyreslägenhet gäller när inget har avtalats?

2019-03-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej!Jag bor som inneboende i en villa utan något skrivet kontrakt. Villan hyrs ut till mina hyresvärdar, som i sin tur hyr ut ett rum till mig. Jag hyr alltså ett rum i andrahand.Jag har tänkt flytta ut till en annan bostad och sade upp mig som hyresgäst den 4 mars. Jag undrar då vad jag har för uppsägningstid enligt lag. Som sagt, så har vi inget skrivet kontrakt och vi har aldrig förhandlat specifikt om uppsägningstiden sedan tidigare. De har dock sagt att jag får flytta ut när jag vill, men det är inte något jag kan bevisa. Vi har inte heller upphandlat om någon tid när jag ska flytta ut, jag bor alltså på obestämd tid. Jag undrar således vad som faktiskt gäller enligt lag, alltså hur länge de rimligtvis kan kräva att jag ska betala hyra.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en lägenhet hyrs som är en del av någons bostad gäller lag om uthyrning av egen bostad. Den lagen gäller dock inte vid urhyrning av hyresrätt i andra hand (1 § lag om uthyrning av egen bostad). I din situation gäller istället 12 kap. jordbalken (också kallad hyreslagen).

Som du säger så är ditt kontrakt på obestämd tid (12 kap. 3 § jordabalken).

För hyresavtal på obestämd tid gäller att hyresavtalet upphör att gälla vid månadsskiftet tre månader efter uppsägningen. Om du sa upp hyresavtalet 4.e mars upphör avtalet vid månadsskiftet juni/juli.

Svaret är alltså att de kan kräva att du ska betala hyra till sista juni.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Veronica Borg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?