Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Hej

Mamman och pappan är skilldiga, och det var tingsrätten som har fattat beslutet eftersom pappan är inte här och aldrig har varit sverige, men mamman valde gemensam vårnad och nu vill hon ansöka ensam vårnad, kan hon göra det och hur långt kan ta detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget reglerat kring hur lång en vårdnadsprocess får pågå. Det finns många faktorer som kan påverka tiden, bland annat parternas yrkande och handläggningen hos tingsrätten. Under tiden har domstolen dock möjligheten att ta interimistiska beslut, enligt 6:20 Föräldrabalken, som gäller under vårdnadstvisten fram till dess att domstolen tar ett beslut som vinner laga kraft. Detta betyder att domstolen får ta ett tillfälligt beslut om vårdnaden som gäller under vårdnadstvisten.

I ditt fall vill mamman ansöka om ensam vårdnad. Domstolen kan besluta om detta enligt 6:5 FB, och då kommer faktorer som samarbetsförmåga och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna att vägas in. Domstolen kommer även ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad och risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa (6:2a FB).

Om mamman vill ansöka om ensam vårdnad ska hon ansöka om stämning hos tingsrätten i den ort där barnet bor. Om man går in på Sveriges Domstolars sida finns en blankett och instruktioner om hur man kan gå tillväga för att skicka in ansökan. Notera att det tillkommer en avgift på 900 kronor för att skicka in ansökan.

Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Philip StockerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000