FrågaPROCESSRÄTTDomstol13/09/2018

Hur lång tid tar det innan Hovrätten tar upp en överklagad dom?

Mitt x fick 7 år för mord-försök, överklagans-dagen gick ut den 11;e September o då överklagade han. Hur lång tid tar det till Hovrätten tar upp fallet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!
Relevant lagstiftning vad gäller en överklagad dom finns i rättegångsbalken (RB). Jag utgår i mitt svar från att tingsrätten inte meddelat att prövningstillstånd krävs för att Hovrätten ska ta upp överklagandet.

Hur lång tid tar det innan hovrätten tar upp målet?
Hovrätten strävar efter att avgöra samtliga mål så snabbt som möjligt. Din fråga handlar om ett överklagande av en brottmålsdom vilket i regel är den måltypen som avgörs snabbast. I regeringens riktlinjer för Sveriges domstolar 2018 står att ett brottmål som prövas i hovrätten ska som längst ta fem månader att avgöra.

Förtursmål
Det finns omständigheter som gör att ett mål skulle kunna få förtur och avgöras snabbare. Om personen som dömdes i tingsrätten sitter häktad eller om den dömde är under 18 år kan målet prioriteras upp och bli ett förturs-mål. Om det inte finns speciella omständigheter så ska en huvudförhandling hållas inom fyra veckor efter överklagandetiden gått ut. Hovrätten kan dock besluta att skjuta på huvudförhandlingen om de anser att det behövs. ( 51 kap.15§ andra stycket)

Slutkommentar
Jag kan tyvärr inte ge dig en exakt svar på din fråga om hur lång tid det tar innan hovrätten tar upp målet. Som jag nämnde ovan ska målet dock i vart fall avgöras någon gång mellan fyra veckor upp till fem månader efter att tidsfristen för överklagandet har gått ut.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga annars är du varm välkommen att ställa en ny!

Sandra LundinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?