Hur lång tid tar det innan hovrätten avgör ett överklagat brottmål?

2019-07-30 i Domstol
FRÅGA
Hej! Jag är målsägande i ett brottsmål och i tingsrätten blev den tilltalade dömd till fängelse för bland annat grov kvinnofridskränkning. Domen överklagades till hovrätten och vi väntar nu på hovrättens beslut. Hur lång tid kan det ta innan ett beslut har fattats? Kan jag som målsägande få reda på hur det går med själva beslutsfattandet innan en ny dom är avkunnad?.Mvh.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ni väntar på hovrätten ska avgöra målet genom dom. Hovrätten strävar alltid efter att avgöra samtliga mål så snabbt som möjligt. Hovrätten har som mål att avgöra brottmål, som inte är förtursmål, inom 5 månader från det att överklagandet inkommit till hovrätten. Det händer dock att handläggningen av vissa mål kan komma att dra ut på tiden till förmån för förtidsmål som inkommer till hovrätten. I regeringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Sveriges Domstolar (här) framgår att 75 procent av alla brottmål, förutom förtursmål som ska gå snabbare, ska ta högst fem månader att avgöra.

Vad är förtursmål?

Förtursmål är mål med vissa omständigheter som gör att de ska ges förtur för att avgöras snabbare. Att personen som dömdes i tingsrätten sitter häktad eller att den dömde är under 18 år kan vara omständigheter som gör att målet ska betraktas som ett förtursmål. Om det inte finns några speciella omständigheter ska en huvudförhandling hållas inom fyra veckor efter överklagandetiden gått ut. Hovrätten kan dock välja att skjuta upp huvudförhandlingen om de anser att det behövs, se 51 kap 15 § andra stycket i rättegångsbalken (här). Jag tolkar dock din fråga som att det inte hållits någon huvudförhandling eftersom rätten efter förhandlingen berättar när dom kommer meddelas.

Slutlig kommentar

Jag kan tyvärr inte svara på exakt hur lång tid det kommer ta innan hovrätten meddelar dom i ditt mål, eftersom det varierar från fall till fall och även beroende på hur mycket hovrätten har att göra under en viss period. Fråga gärna ditt målsägarbiträde (om du har ett sådant) eller åklagaren som har hand om ditt mål då de kan ha en mer exakt uppfattning. Vidare har du tyvärr ingen möjlighet att ta del av hovrättens beslutandeprocess, mer än att veta att målet ligger hos hovrätten och är under handläggning.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (402)
2020-04-07 Hur tungt väger ett beslut från Allmänna Reklamationsnämnden i domstol?
2020-03-30 När behövs prövningstillstånd?
2020-03-30 Erkänna och avbryta brottsmålsprocess innan huvudförhandling?
2020-03-26 Behörigt forum och stämningsansökan i skadeståndsmål

Alla besvarade frågor (78751)