Hur lång tid tar det innan beslut om uppsägning av god man meddelas?

2021-05-15 i God man
FRÅGA
När man sagt upp sin godeman. Hur lång tid tar det innan man får beslutet hem?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tiden beror på utredningens omfattning

När det kommer till beslut om upphörande av god man så ska beslutet fattas av tingsrätten, enligt 11 kap. 19 b § föräldrabalken. Det finns också fall där överförmyndaren fattar beslut om upphörandet av god man. I lagen finns dock ingen bestämmelse om hur lång tid som tingsrätten har till sitt förfogande för att fatta ett sådant beslut. Dessutom kan tiden för beslutet variera från fall till fall beroende på omständigheterna. Om utredningen som behöver göras är omfattande finns alltså risken att det tar längre tid, till skillnad från om det endast krävs en mindre utredning. Med anledning av att beslutet som du efterfrågar är beroende av utredningen, finns ingen exakt tid för hur lång tid detta kan komma att ta.

Rekommendationer

De råd och rekommendationer som kan ges till dig är att se till att tingsrätten har det material eller information som de behöver för att kunna fatta sitt beslut. Om du redan bidragit med det, så är nästa steg att invänta beslutet.

Jag hoppas att beslutet kommer inom kort!

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (544)
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?
2021-11-10 Hur påverkar ett godmanskap huvudmannens föräldraskap?
2021-10-31 God man för ens förälder

Alla besvarade frågor (97375)