Hur lång tid tar det att stifta en lag?

FRÅGA
Hur lång tid tar det att stifta en lag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En lag stiftas när riksdagen röstar igenom ett lagförslag. Det finns ingen fastställd tid för hur lång tid det ska ta men processen fram till ett bifallet lagförslag är lång.

Ofta börjar det med att regeringen ser ett behov av ny lagstiftning och tillsätter en utredning med uppgift att grundligt utreda behovet av ny lag och vad den skulle få för effekter. Utredningarna tar ofta lång tid. Det kan röra sig om år. När man är klar skriver man ner vad man kommit fram till i ett så kallat betänkande. Detta betänkande skickas sedan ut på remiss till berörda myndigheter eller organisationer. Dessa får då tillfälle att yttra sig över utredningens betänkande. Detta kan medföra att processen blir ytterligare några månader längre.

Efter detta skriver regeringen ihop ett lagförslag som vanligtvis skickas till lagrådet, vars uppgift är att ge en juridisk syn på lagförslaget.

Efter detta lämnar regeringen lagförslaget till riksdagen i form av en proposition. Behörigt riksdagsutskott ska först däremot få granska förslaget och lämna sina synpunkter. Därefter läggs förslaget fram i riksdagens kammare och ledamöterna röstar om det.

Det är oklart hur långt ett lagstiftning ärende tar, särskilt om remissvaren är negativa då regeringen kan välja att omarbeta förslaget. Skulle inte lagen stiftas på korrekt sätt genom denna, eller annan juridisk giltig ordning kan en domstol välja att inte tillämpa lagen (11 kap 14 § regeringsformen). Därför är det viktigt att noga bearbeta ett lagförslag, vilket givetvis drar ut på tiden.

Jag hoppas du är nöjd med svaret, även om jag inte kunde ge någon exakt tid.

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (705)
2020-07-09 Olaga intrång och plats till vilken allmänheten har tillträde
2020-07-02 Rättsfall NJA 1960 s. 488
2020-06-30 Måste man betala hittelön för upphittad mobil?
2020-06-30 Vad kan man göra om man misstänker att en hund kommer skada någon?

Alla besvarade frågor (81799)