Hur lång tid tar det att flytta från att jag blir uppsagd i första steget?

2019-05-13 i Hyresrätt
FRÅGA
hur lång tid tar det att flytta från att jag blir upsaggd i första steget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur länge du får bo kvar i en hyreslägenhet efter att din hyresvärd har sagt upp hyreskontraktet (uppsägningstiden). Regler om hyra av bostäder finns i jordabalkens (JB) tolfte kapitel, även kallad "hyreslagen".

Uppsägningstidens längd

Först och främst, om du och din hyresvärd avtalat om någon specifik uppsägningstid så gäller den. Om ni inte avtalat om någon speciell uppsägningstid, så är uppsägningstiden normalt 3 månader (JB 12 kap 4§). Om den uppsägningstid du och hyresvärden avtalat om är kortare än de 3 månader du har rätt till enligt hyreslagen, så är det fortfarande minst 3 månader som gäller. Detta eftersom att du och din hyresvärd inte får avtala om något annat än det som står i hyreslagen om det är till nackdel för dig, men ni får gärna avtala om något till fördel för dig (se JB 12 kap 1§ femte stycket). Troligtvis har du alltså 3 månader på dig att flytta.

Övriga regler för uppsägningen

Även om det kanske var vilken uppsägningstid du hade som du var mest intresserad av, så tänkte jag att det också kan vara bra att du vet om lite andra regler om uppsägning av hyresavtal. Din hyresvärd måste först och främst ge dig en skriftlig uppsägning, om du bott där längre än 3 månader (JB 12 kap 8§ första stycket). Hyresvärden måste i så fall också skriva varför han/hon säger upp avtalet (JB 12 kap 8§ andra stycket).

Jag vet förstås inte direkt vad som gäller i ditt fall, men om du tycker att du blivit felaktigt behandlad av din hyresvärd så kan du motsätta dig uppsägningen. Det kan till exempel röra sig om du egentligen skulle haft rätt till förlängning av hyreskontraktet (JB 12 kap 46§). I så fall måste han gå till Hyresnämnden för att uppsägningen ska gälla (JB 12 kap 49§). Du har då rätt att bo kvar i hyresrätten tills frågan är avgjord (JB 12 kap 50§ första stycket). Men finns det skäl för hyresvärdens uppsägning, så är det inte en väg jag skulle rekommendera eftersom att du kan riskera att få stå för i alla fall dina egna rättegångskostnader om du har sådana (JB 12 kap 73§).

Sammanfattning och råd

-Uppsägningstiden är troligtvis 3 månader, om ni inte avtalat om längre tid

-Uppsägningen ska vara skriftlig och det ska stå anledningen varför du blir uppsagd

-Du kan förstås bestrida uppsägningen, om det finns grund för det. Men det är svårt att veta för mig utan mer detaljer. Du kan behöva stå för vissa rättegångskostnader i så fall, vilket kan bli dyrt.

-Vill du ha mer kvalificerad juridisk rådgivning i ditt fall så kan du boka tid med en jurist här på Lawline genom vår hemsida

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oscar Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll