Hur lång tid tar det att få permanent uppehållstillstånd?

Hejsan! Jag vill vet hur lång tid tå det för att få permanent uppehållstillstånd.Jag ansökte i December 2021 hur lång tid ska jag stanna mer!!! Mvh 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utredning

Jag tolkar det som att du undrar hur lång tid det tar att få permanent uppehållstillstånd, dvs. hur lång handläggningstiden är efter att man har skickat in ansökan.

Tillämplig lag för din fråga är förvaltningslagen (FL) då frågan handlar om handläggning av ärenden hos en förvaltningsmyndighet (Migrationsverket).

Först och främst ska jag säga att jag kan inte ge dig ett exakt svar på hur lång tid det tar i ditt fall att få permanent uppehållstillstånd, då detta beror på flera faktorer, bland annat målets omfattning och karaktär samt vid vilken domstol målet handläggs.

Ett allmänt krav är att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt, samtidigt som rättssäkerheten inte får åsidosättas (9 § FL).

Det kan dock nämnas att om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts inom 6 månader, får parten skriftligen begära att myndigheten avgör ärendet. Myndigheten ska då inom 4 veckor antingen avgöra ärendet eller avslå begäran. (12 § FL). Genom din fråga, tolkar jag det som att du inte har fått något beslut inom 6 månader, eftersom du anger att du ansökte i december 2021, det vill säga för cirka 9 månader sen.

Myndigheten ska även, om de bedömer att avgörandet i ett ärende kommer bli väsentligt försenat, underrätta parten om detta och ange anledningen till förseningen (11 § FL).

På Migrationsverkets hemsida kan man även se hur lång tid det har tagit för personer med liknande ansökningar att få ett beslut, genom att besvara några frågor om sin ansökan. Det kan du göra här. Du kan även se på Sveriges domstolars hemsida, hur lång handläggningstiden är för de enskilda domstolarna runtom i Sverige.

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis går det inte att säga hur lång tid det tar att få permanent uppehållstillstånd i just ditt fall. Utan det beror på olika faktorer, såsom målets omfattning, vid vilken domstol målet handläggs osv.

Vad du kan göra är att skicka in en begäran till Migrationsverket om att du vill ha ett beslut. Detta kan du göra om det har gått mer än 6 månader sen du skickade in ansökan och du inte har fått något beslut (och enligt din fråga tolkar jag det som att så är fallet). Dock måste sägas att myndigheten kan avslå din begäran om ett beslut och fortsätta enligt ordinarie handläggningstid.

Vad du annars kan göra för att ta reda på hur lång handläggningstiden för ditt ärende är, är att besöka Migrationsverkets hemsida eller Sveriges domstolars hemsida och fylla i information som vad ärendet handlar om eller vid vilken domstol det handläggs, för att få reda på en ungefärlig handläggningstid. Dock, som jag nämnt innan, går det inte att säga vad handläggningstiden för just ditt fall är, eftersom varje fall är ett enskilt fall för sig.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”