Hur lång tid tar det att avhysa en hyresgäst som inte betalar hyra?

2018-10-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Jag och min make hyr ut vår villafastighet privat p.g.a. att vi bor på annan ort. Vi har nu bestämt oss för att sälja fastigheten och sagt upp hyreskontraktet. Avtalet var tidsbegränsat till ett år men vi sa upp det i förtid med tre månaders uppsägningstid vilket står i avtalet att vi har rätt att göra. Förstår också att vi har denna rätt enligt Lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) Tyvärr har vi förstått att våra hyresgäster inte kommer att betala hyran under de tre månader som uppsägningstiden löper. Detta har jag förstått att vi kan ansöka hos Kronfogden om betalningsföreläggande men vad gäller egentligen för avhysning? Kan vi efter en vecka från sista betalningsdag ansöka om avhysning (hyresrätten förverkad?) eller är det tre månaders väntan på det ocksä? Förstår inte lagtexten där....
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har valt att dela upp din fråga lite och kommer besvara den i tur och ordning. Om jag har tolkat din information rätt så ska lagen om uthyrning av egen bostad användas istället för jordabalkens 12:e kapitel som vanligen kallas hyreslagen. Men om en fråga inte regleras i lagen om uthyrning av egen bostad så gäller jordabalkens 12:e kapitel.

Grund för förverkande

Om man dröjer med att betala hyran mer än en vecka och efter en påminnelse fortfarande inte har betalat så är detta en grund för förverkande (12 kap. 42 § första punkten jordabalken). Med förverkande menas att hyresvärden har rätt att säga upp kontraktet i förtid och då få hyresgästen att flytta. Om anledningen till den försenade betalningen är sjukdom eller annan liknande oförutsedd händelse och hyresgästen så snart denne kan betalar hyran försvinner den förverkandegrunden (12 kap. 44 § fjärde stycket andra punkten jordabalken).

Uppsägningstid

Huvudregeln när det gäller uppsägningstid vid uthyrning av egen bostad är, att om hyresvärden säger upp hyresavtalet så upphör det att gälla tre månader vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Men när det är hyresgästen som sagt upp kontraktet så är det samma sak fast det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (3 § lagen om uthyrning av egen bostad). I ditt fall alltså månadsskiftet december/januari.

Avhysning

För att få dina hyresgäster avhysta (vräkta) kan du ansöka om en exekutionstitel hos Kronofogden om de inte frivilligt har lämnat bostaden. Tänk på att du ska ha underrättat dina hyresgäster att de inte har betalt sina hyresavgifter och du ska skriftligt ha meddelat socialnämnden innan du ansöker om avhysning hos Kronofogden. Det är Kronofogden som är behörig att avhysa en person, det vill säga, du bör inte göra detta själv, vilket följer av 1 § lag om betalningsföreläggande och handräckning. Det du gör är att du begär handräckning hos Kronofogden via en blankett som finns på Kronofogdemyndighetens hemsida. Kronofogden kommer efter att ha mottagit din ansökan kontakta hyresgästen och be denne att skriva på ett kvitto. När kvittot sedan blivit påskrivet har hyresgästen en viss tid på sig att invända mot (bestrida) din begäran om avhysning. Skulle hyresgästen invända mot din begäran om avhysning kommer Kronofogden att informera dig om detta och fråga om du vill att de hänvisar ärendet vidare till domstol. Vill du inte att ärendet ska hänvisas vidare till domstol kommer Kronofogden att avsluta handläggningen av ärendet. Hänvisar du däremot ärendet vidare till domstol kommer domstolen fortsätta handläggningen av ärendet. Sedan om du får beslut om avhysning hjälper Kronofogden dig med avhysningen. Verkställandet av avhysning följer 16 kap. utsökningsbalkens reglering om Kronofogden beviljar din ansökan. Det tar alltså något längre tid än en vecka.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1264)
2019-03-21 Uppsägningstid gäller enligt lag, när den saknas i hyresavtalet
2019-03-20 Uppsägning av hyresavtal
2019-03-18 Uppsägningstid utan hyresavtal?
2019-03-18 Måste uppsägning av hyresavtal avseende lokal ske nio månader i förväg?

Alla besvarade frågor (66955)