Hur lång tid mellan tingsrätt och hovrätt?

2019-02-25 i Domstol
FRÅGA
Jag blev dömd i tingsrätten men både jag och medmisstänkt som satt häktade försattes på fri fot nu ska jag överklaga hur lång tid brukar det ta innan det blir hovrätten ligger det runt 3-4 månader eller hur ser det ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det går tyvärr inte att ge något exakt svar för hur lång tid det tar mellan en tingsrätts- och hovrättsförhandling. Viss ledning kan tas i att hovrätterna strävar efter att inom fem månader avgöra brottmål som inte är förtursmål. Målet om fem månader framkommer av Regeringens regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Sveriges Domstolar. Med förtursmål avses där den som dömts vid tingsrätten är häktad, samt en del mål där den dömde är under 18 år.

Som jag förstår det i ert fall är ni frisläppta efter tingsrättsförhandlingen, varför ert mål inte är ett förtursmål. Enligt ovan finns det en strävan efter att 75 procent av brottmålen ska avgöras inom fem månader. Som angivet är det dock endast en strävan, varför det kan gå snabbare, men även kan ta längre tid. Hur lång tid det tar är bland annat utifrån vilken belastning det är vid den aktuella hovrätten.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (345)
2019-05-08 Fråga om delgivning och brytande av preskriptionstiden för brott. Också fråga om när skadeståndsanspråk preskriberas
2019-05-08 Var rättegång i tvistemål hålls
2019-04-29 Vem får gå på en häktningsförhandling?
2019-04-27 kan man blir dömd för andra brott under en huvudförhandling som man inte är åtalad för innan?

Alla besvarade frågor (69151)