Hur lång tid måste man vara kvar som god man när man avsagt sig ett uppdrag?

FRÅGA
Hur lång tid måste man vara kvar som god man när man avsagt sig ett uppdrag?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om god man hittas i föräldrabalken. I mitt svar utgår jag ifrån att anledningen till att ditt uppdrag som god man avslutas är för att du själv har begärt det och att personen du är god man åt fortfarande är i behov av en god man.

En god man har rätt att på egen begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Om det är så att personen man var god man åt fortfarande är i behov av hjälp är den gode mannen skyldig att stanna kvar till dess att en ny god man utsetts (11 kap 19 § föräldrabalken). Det finns alltså ingen tidsgräns för hur länge du måste vara kvar som god man. Huvudregeln är att dina skyldigheter kvarstår tills att någon kan ta din plats. Det finns dock ett undantag.

En god man kan bli entledigad från sitt uppdrag innan en ny god man har utsetts om det finns en skälig orsak (11 kap 19 a § föräldrabalken). En skälig orsak kan till exempel vara att man drabbats av en allvarlig sjukdom eller att personen man är god man åt har hotats eller varit våldsam. Det som inte räknas som skälig orsak är t.ex. samarbetsproblem och svårigheter att rekrytera en ny god man. Det framgår inte hur lång tid man måste vara kvar som god man utan endast att man inte måste vänta på en ny om man har en skälig orsak.

Det ska tilläggas att vissa kommuner har"god-man-garantier" som innebär att en god man har rätt till en viss uppsägningstid. Jag rekommenderar därför att du kontaktar överförmyndarkansliet i din kommun för att se om någon sådan garanti föreligger i ditt fall.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (429)
2020-05-31 Får förvaltaren säga upp livsförsäkringen?
2020-05-30 Har barn ansvar för sina föräldrar när de blir gamla eller sjuka?
2020-05-30 Kan en förvaltare neka mig att skaffa barn?
2020-05-30 Begäran om entledigande från godmanskap

Alla besvarade frågor (80634)