Hur lång tid innan hyreshöjningen har hyresgästen rätt att få information?

Hej,

Jag bor i en hyresrätt och nu i sommar kommer dom ha byggt färdigt balkong/uteplats till våra lägenheter. Dock har hyresvärden inte meddelat den nya hyran efter allt är klart ännu och vid fråga angående detta säger dom att det vet dom först efter allt är färdigbyggt. Har man inte rätt att få veta vad hyreshöjningen kommer bli innan det är klart? Risken är ju att man eventuellt ej har råd att bo kvar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Baserat på din fråga gör jag bedömningen att du har en hyresrätt som gäller på obestämd tid och mitt svar kommer därför att grunda sig på den informationen.
I frågan finns inte någon information kring åldern på huset, vilket också har en påverkan i bedömningen. Därför kommer jag nedan även gå igenom vad som gäller för hyresrätter som blivit byggda inom de senaste femton åren.

Vi finner bestämmelserna kring hyra i 12 kap. Jordabalken (JB)

Hur långt i förväg ska en hyreshöjning meddelas hyresgästen?

I 12 kap. 54a § 2, 3 stycket. JB framkommer att en hyresvärd ska meddela hyreshöjning senast två månader innan hyreshöjningen är planerad att ske. Detta eftersom hyresgästen ska ha möjlighet att kunna motsätta sig hyresändringen innan den träder i kraft och denna tid ska vara minst två månader. Om hyresgästen inte inom den utsatta tiden har meddelat att hen motsätter sig kravet så är hyresgästen bunden av den nya hyran.

Motsätta sig kravet på hyra

Du som hyresgäst har möjlighet att motsätta dig kravet på den förhöjda hyran om du kontaktar hyresvärden innan förhöjningen träder i kraft (12 kap. 54 § 3 stycket JB). Vid en tvist om hyrans storlek görs en bedömning kring hur skäligt beloppet är i jämförelse med lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Dvs, som med hänsyn till planlösningen, storlek, läge samt annat som hyresgäster i allmänhet värderar.

Hyran i jämförelse med andra likvärdiga lägenheter kan variera, med i regel rör det sig om en 2 – 5 procentig skillnad som brukar accepteras. (12 kap. 55 § 1 stycket. JB)

Om hyran efter prövning anses vara skälig, men höjningen innebär en väsentligt högre hyra en den tidigare ska hyresnämnden, om hyresgästen begär det och inte särskilda skäl talar emot det, bestämma att hyran ska betalas med lägre belopp under en skälig tid (12 kap. 55 § 6 stycket JB).

Undantag för att motsätta sig hyresändring finns i 12 kap. 55 c § JB vilket gäller för planerade, påbörjade eller nybyggda hus.

Planera, påbörjade och nybyggda hus. (12 kap. 55 c § JB)

Om hyran för en planerad eller nybyggd lägenhet har bestämts i en förhandlingsöverenskommelse, ska hyran – under vissa förutsättningar – presumeras vara skälig. Att hyran anses skälig innebär att lägenhetens bruksvärde inte kan åberopas till grund för hyressänkning.

Förutsättningar för presumtionsverkan:

1. Etablerad hyresgästorganisation på orten 2. I förhandlingsöverenskommelsen ska det förekomma en hänvisning till 12 kap. 55 c § JB 3. Samtliga lägenheter i huset ska träffas av överenskommelsen. 4. Presumtionsverkan gäller endast i 15 år.

Sammanfattning

En hyresvärd får när som helst ändra hyran om informationen kring hyresändringen kommer till hyresgästens kännedom senast två månader innan hyresändringen sker.

Hyresgästen har under hela perioden, fram tills hyresändringens början, möjlighet att motsätta sig höjningen av hyran. Om hen gör det kommer en skälighetsbedömning göras där lägenheten jämförs med lägenheter av likvärdigt bruksvärde. I de fall hyran är skälig, men väsentligt högre än den tidigare hyran, har hyresgästen viss möjlighet att betala en lägre hyra under en skälig tid.

För hus som inte är äldre än 15 år finns specialregler där en presumtions av hyrans skälighet föreligger.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Rebecca NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000