Hur lång tid har man på sig att överklaga ett beslut om löneutmätning?

2021-09-20 i Utmätning
FRÅGA
Hur lång tid har man på sig att överklaga beslut om löneutmätning från kronofogden?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

När det kommer till utmätning av lön så är det Utsökningsbalken som är relevant för din fråga.

Överklagan om löneutmätning måste inte lämnas in inom en viss tid
För beslut som gäller utmätning av lön finns det inte någon specifik tid som du har på dig att överklaga (18 kap. 7 § första stycket utsökningsbalken). Det är med andra ord inte så att det finns någon specifik tidsram att överklagan måste ha kommit in inom exempelvis tre veckor som med annan utmätning.

Överklagan ska lämnas in skriftligt till en tingsrätt
En överklagan av kronofogdens beslut ska lämnas in till skriftligen till den tingsrätt där svarande dvs. kronofogden har sin hemvist (18 kap. 1 § utsökningsbalken). På det beslutet som du har fått av kronofogden med beslutet om lönemätningen står det hur du går till väga. Det brukar vara så att du kan skicka överklagan till dom och så skickar dom den vidare till den tingsrätt som är rätt.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Vi på Lawline kan hjälpa dig att skriva en överklagan.
Kontakta i så fall info@lawline.se så skickar dom dig till rätt person.

Med vänliga hälsningar,

Caroline Arvaeus
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (565)
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning
2021-10-03 Kan arv utmätas av Kronofogdemyndigheten?

Alla besvarade frågor (96369)