Hur lång tid har jag på mig att godkänna strafföreläggande?

2020-02-22 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej. Är misstänkt för ringa narkotikabrott (eget bruk + litet innehav) som potentiellt sett (förhoppningsvis) blir ett strafföreläggande. Ska utomlands om ett par veckor och jag funderade på ifall att det skulle dimpa ner hemma i brevlådan då jag är borta, hur lång tid har jag på mig att svara på och godkänna ett strafföreläggande? Så jag inte missar det för att jag inte är hemma?
SVAR

Hej, tack för att su vänder dig till Lawline med din fråga!

Följande är information från Åklagarmyndighetens hemsida.

Vad är ett strafföreläggande?

En förundersökning leder inte alltid till att åklagaren väcker åtal och att process hålls i rättegång. Om den misstänkte erkänner brottet, det står klart vilken påföljden blir och denna påföljd är begränsad till böter och/ eller villkorlig dom (ex: vid stöld, snatteri och trafikförseelser), kan åklagaren istället besluta om strafföreläggande. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret.

I det fall åklagaren meddelar strafföreläggande skickas det ut till den tilltalade så snart förundersökningen är färdig. Hur lång tid en förundersökning tar beror på från fall till fall.

Hur godkänns ett strafföreläggande?

Man kan antingen godkänna strafföreläggandet eller inte. I brevet som följer med föreläggandet står det vilket datum som du senast måste svara. Du kan godkänna föreläggandet genom att betala hela beloppet som finns på det bifogade inbetalningskortet. Beloppet ska betalas inom den angivna tidsfristen som står i strafföreläggandet. Om du gör detta behöver du inte skriva under något godkännande utan föreläggandet är godkänt genom betalningen.

Skulle strafföreläggandet innehålla ett förverkande av en sak (omhändertagande av ex: narkotika eller brottsverktyg), eller ett skadestånd, krävs att du skriver under och skickar in svaret för att det ska räknas som att du har godkänt strafföreläggandet. Efter ett godkännande har du 30 dagar på dig att betala beloppet på inbetalningskorten, eller 15 dagar om du är mellan 15-18 år

Konsekvenser av att inte godkänna strafföreläggandet eller om betalning inte gjorts i tid

I det fall strafföreläggandet inte godkänns kan åklagaren välja att istället väcka åtal. Har ärendet inte blivit fullt betalt under den angivna tiden, skickas en påminnelse om betalning och du får då ytterligare 14 dagar på dig att betala. Har du inte betalat hela summa inom 14 dagar, överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten för indrivning, som även tar ut en utsökningsavgift.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (107)
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?
2021-10-04 Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?
2021-09-27 Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?

Alla besvarade frågor (97650)