Hur lång tid fordras för att dröjsmål vid nyproduktion ska anses utgöra väsentlig betydelse? Frånträda förhandsavtal

2017-10-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Jag tecknade för ett år sedan ett förhandsavtal gällande en nyproducerad bostadsrätt, och erlade strax där efter en förskottsbetalning. Beräknad inflytt var Q1 2018. Sedan dess har inflytt flyttats fram 2 gånger och senaste besked var att inflytt nu ska ske Q3 2018. Hur lång försening kan man i detta fall acceptera innan förseningen anses som skälig och man kan frånträda avtalet?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om du inte får tillträda lägenheten i rätt tid när nyproduktionen ska tillträdas första gången och om dröjsmålet inte beror på dig, har du rätt till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid du inte kan använda lägenheten. Om förseningen är av väsentlig betydelse får du frånträda bostadsrätten (7 kap. 3 § bostadsrättslagen).

Vilken tid för dröjsmål som utgör väsentlig betydelse till grund för frånträdande av förhandsavtal beror helt på omständigheterna och vad du kan anses tåla. Här gör domstolen (om överlåtaren inte godtar ditt meddelande om frånträdande av avtalet) en skönsmässig bedömning av ert fall eftersom det saknas föreskrifter eller rättspraxis kring vad denna tid kan vara. Om ni inte har ett annat boende och det gått mer än ett kvartal kan denna tid mycket väl utgöra grund för frånträdande av förhandsavtal till nyproduktion av bostadsrätt. Om ni meddelar motparten om uppsägningen ska ni även ha tillbaka vad ni betalat i handpenning eller liknande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1243)
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?
2021-09-16 Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?
2021-09-15 Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?
2021-09-14 Brf:s villkor med fläckfritt belastningsregister

Alla besvarade frågor (95782)