Hur lång tid fordras för att dröjsmål vid nyproduktion ska anses utgöra väsentlig betydelse? Frånträda förhandsavtal

Hej!

Jag tecknade för ett år sedan ett förhandsavtal gällande en nyproducerad bostadsrätt, och erlade strax där efter en förskottsbetalning. Beräknad inflytt var Q1 2018. Sedan dess har inflytt flyttats fram 2 gånger och senaste besked var att inflytt nu ska ske Q3 2018. Hur lång försening kan man i detta fall acceptera innan förseningen anses som skälig och man kan frånträda avtalet?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om du inte får tillträda lägenheten i rätt tid när nyproduktionen ska tillträdas första gången och om dröjsmålet inte beror på dig, har du rätt till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid du inte kan använda lägenheten. Om förseningen är av väsentlig betydelse får du frånträda bostadsrätten (7 kap. 3 § bostadsrättslagen).

Vilken tid för dröjsmål som utgör väsentlig betydelse till grund för frånträdande av förhandsavtal beror helt på omständigheterna och vad du kan anses tåla. Här gör domstolen (om överlåtaren inte godtar ditt meddelande om frånträdande av avtalet) en skönsmässig bedömning av ert fall eftersom det saknas föreskrifter eller rättspraxis kring vad denna tid kan vara. Om ni inte har ett annat boende och det gått mer än ett kvartal kan denna tid mycket väl utgöra grund för frånträdande av förhandsavtal till nyproduktion av bostadsrätt. Om ni meddelar motparten om uppsägningen ska ni även ha tillbaka vad ni betalat i handpenning eller liknande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000