Hur lång tid får en överklagan ta?

2020-11-21 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej.Har en fråga angående en överklagan. Det gäller en ansökan på vapenlicens.Efter avslag vid ansökan hade jag 3 veckor på mig att överklaga beslutet. Jag inkom med övetklagan i rätt tid vilket jag har bekräftat.Nu har det gått 9 månader...du hörde rätt 9 mån utan att fått ett beslut på min överklagan.Avslaget har ju inte fått laga kraft än då inget beslut tagits..kan gå åt vilket håll som helst.Min fråga är...det måste väl dock finnas regler för hur lång tid det ska ta för ett beslut? Själv hade jag 3 veckor. Dom har hitills haft 9 månader på sig!!Vad säger reglerna om det?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tyvärr finns det inga direkta lagregler som uttrycker en tidsram för när ett beslut måste fattas vid en överklagan. Det föreskrivs dock att myndighet har en skyldighet att meddela dig om ett mål förväntas bli väsentligt försenat (11 § förvaltningslagen [FL]).

Då det tagit mer än 6 månader har du även en möjlighet att skriftligt kräva att myndigheten ska avgöra ärendet. Gör du det måste myndigheten fatta beslut inom fyra veckor eller i åtminstone ge ett särskilt beslut om varför de ännu inte kan fatta beslut i frågan (12 § FL).

Som jag sa finns det dock ingen exakt tidsgräns, utan den tidsgräns som finns i art. 13 i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna säger endast att var och en har rätt till ett effektivt rättsmedel. Det är således en väldigt vagt uttryckt rättighet som gör det svårt att kräva något specifikt.

Hoppas ändå att du fick svar på din fråga! Behöver du ytterligare hjälp kan du boka tid med vår juristbyrå här eller ringa oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (649)
2021-06-11 Kan ett barn som är placerat i familjehem enligt SoL välja att flytta därifrån?
2021-05-29 Har föräldrarna rätt att underrättas om beslut om LVU?
2021-05-16 Jaktvapentillstånd efter suicidförsök
2021-05-14 Får en kommun gynna anställda framför andra kommunmedlemmar?

Alla besvarade frågor (93078)