Hur lång tid efter skilsmässa kan man begära bodelning?

2021-02-19 i Bodelning
FRÅGA
Skilde mig för 4 år sedan. Flyttade från huset ( som min man hade tidigare) Jag gick från huset utan att få några pengar.... Var mycket arg, ledsen...ångrar nu detta...Går det att göra i efterhand?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder digt till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga berör bodelning efter en skilsmässa är det äktenskapsbalkens (ÄktB) regler som gäller. Jag tolkar din fråga som att du undrar hur lång tid efter din skilsmässa som du kan begära bodelning.

När gör man en bodelning?

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem, det är detta som brukar kallas för bodelning (9 kap 1 § ÄktB). Eftersom du har skiljt dig från din dåvarande man anses äktenskapet vara upplöst och du har därmed rätt att få göra en bodelning.

Hur lång tid får gå efter skilsmässan tills man gör en bodelning?

Det finns inte någon regel som säger exakt hur lång tid det får gå från den punkt att man skiljde sig tills den punkt då man genomför en bodelning. Det finns dock olika rättsfall som berör denna fråga och som kan fungera som vägledning vid bedömningen om hur lång tid som får passera. Ett rättsfall är en sammanfattande text om vad som skett i domstol under en tvist.

I ett avgörande från högsta domstolen beviljades en bodelning 10 år efter skilsmässan eftersom personen hade en giltig förklaring för varför man väntat med att begära bodelning. Det var att maken inte hade haft råd att lösa ut den andre i huset (NJA 2009 s. 437). I ett annat fall där bodelning begärdes 24 år efter skilsmässan beviljades inte denna då det ansågs ha passerat för lång tid (NJA 1993 s. 570).

Eftersom de olika rättsfallen har fått olika utgångar finns det ingen tydlig gräns som säger när man senast måste ansöka om bodelning. I varje enskilt fall kommer domstolen göra en individuell bedömning så även i ditt fall. Bedömningen baseras ofta på att det ska finnas en anledning till varför man har väntat en tid med att begära bodelning.

Det är viktigt att påpeka att bodelningen ska göras med utgångspunkt i hur era egendomsförhållanden såg ut för fyra år sedan då ni separerade (9 kap. 2 § ÄktB). Det vill säga egendom som du eller din före detta man införskaffat efter den punkt då ni ansökte om skilsmässa inte kommer delas mellan er.

Sammanfattning och mina råd till dig

Eftersom det bara har gått fyra år sen din skilsmässa har du möjlighet att ansöka om bodelning. Jag kan tyvärr inte säga om den kommer beviljas eller inte eftersom det inte finns en definitiv gräns på hur lång tid det får gå innan man begär en bodelning. Att det endast passerat 4 år sen din skilsmässa är dock en fördel. Om du kan uppge något skäl till varför bodelning inte skett tidigare ökar du dina chanserna för att en bodelning ska beviljas. Jag skulle råda dig att ansöka om bodelning hos tingsrätten för att se vilken bedömning de gör.

Hoppas du fått svar på din fråga! Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler frågor eller funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Ida Zackariasson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2893)
2021-10-14 Hur kontaktar man Lawline för hjälp?
2021-10-12 Hus som förvärvats för eget bruk är inte samboegendom
2021-10-11 Vad händer om ena maken gett bort pengar innan skilsmässan?
2021-10-09 Kan min sambo ta över halva mitt hus

Alla besvarade frågor (96356)