Hur lång tid efter ett samboskaps upphörande kan den lilla basbeloppsregeln åberopas?

FRÅGA
Hej! Min sambo gick bort för två år sen. Efter att vi bott tillsammans i 18 år. Det fanns inget testamente skrivet mellan oss. Hans barn ärvde således gården och hans tillgångar. Men nu har jag hört/läst om "basbelopp" att en sambo kan få två basbelopp. Det sas inget om detta vid bouppteckningen. Jag fick 50000 för att jag utgå ur dödsboet. Har jag rätt till dessa basbelopp? Är det försent? Vem ska/skulle se till att jag fått veta detta och om möjligt hur får jag tillgång till det? Mvh Ingrid
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du fortfarande kan åberopa den så kallade lilla basbeloppsregeln. Regler om samboskap återfinns i sambolagen (2003:376). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vad händer då ett samboförhållande upphör?

Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider (2 § sambolagen). När ett samboförhållande upphör av en annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra så kan någon av dem begära att bodelning ska ske (8 § sambolagen). Vid en sådan bodelning ska den gemensamma samboegendomen fördelas mellan parterna. Samboegendomen utgörs då av gemensam bostad och bohag om denna egendom har införskaffats för gemensamt bruk (3 § sambolagen).

Vad är lilla basbeloppsregeln?

I samband med en bodelning som har föranletts av den ena sambons död så ska den lilla basbeloppsregeln iakttas. Denna utgör ett minimiskydd och garanterar den efterlevande sambon egendom till ett värde motsvarande två prisbasbelopp vid bodelningen (18 § andra stycket sambolagen). Observera dock att lilla basbeloppsregeln förutsätter att en bodelning begärts och att en begäran om bodelning i det fall samboförhållandet har upphört på grund av den ena sambons död måste göras senast i samband med att bouppteckningen förrättas (8 § andra meningen sambolagen). Begär den efterlevande sambon inte bodelning inom tidsfristen så försitter denna således sin rätt och var part kommer att behålla sin egendom (i en sådan situation kommer den avlidne sambons egendom att hamna i dödsboet).

Vad gäller i ditt fall?

Eftersom du inte har framställt en begäran om bodelning inom den aktuella tidsfristen så har du dessvärre inte längre en rätt att begära en sådan varför den lilla basbeloppsregeln inte längre är tillämplig. Givet de konsekvenser en utebliven begäran om bodelning får för den efterlevande sambon påpekas det i lagkommentarerna att bouppteckningsförrättarna bör tillfråga denne om denne vill göra en sådan begäran (Lind, Sambolagen m.m., (1 januari 2021, JUNO), kommentaren till 8 §). Detta gäller särskilt i situationer då den efterlevande sambon saknar juridiskt ombud. Detta framgår dock endast av lagkommentarerna och jag är därför högst tveksam till om detta skulle kunna ha någon betydelse i din situation. Troligast är, tyvärr, att du inte längre kan åberopa den lilla basbeloppsregeln.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om något är oklart eller om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende så får du gärna återkomma på nytt. Då kan du exempelvis boka en tid med vår juristbyrå eller kontakta oss via telefon för mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3019)
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

Alla besvarade frågor (96471)